BẢNG TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TP HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH B̀NH DƯƠNG
CỦA CÁC HỌC SINH TRƯỜNG 218 LƯ TỰ TRỌNG
STT MÔN GIẢI HỌ TÊN HỌC SINH LỚP HỌC MÔN ĐOẠT GIẢI TẠI TRƯỜNG 218
Toán Hóa Anh Văn
1 Toán NHẤT Đinh Tấn Nguyên Khang TDT1-TDT        
2 Toán NHẤT Tạ Thanh B́nh TDT1-TDC        
3 Toán NHẤT Trần Hoàng Phúc TDT1-TDT        
4 Toán NHẤT Lưu Bảo Trân TC1        
5 Toán NHẤT Trần Ngọc Dung TDT1-TDT        
6 Toán NHẤT Nguyễn Đăng Khoa   TDT1-TDT        
7 Toán NHẤT Đỗ Gia Thịnh TDT1-TDT        
8 Toán NHẤT Đinh Quang Hiển TDT1        
9 Toán NHẤT Trịnh Thị Khánh Nguyên TDT1        
10 Toán NHẤT Trần Đức Phát TDT1-TDT        
11 Toán NHẤT Phạm Gia Phúc TDT1-TDT        
12 Toán NHẤT Nguyễn Trần Hà Phương TDT1        
13 Toán NHẤT Trần Trung  Khang TDT1-TDT        
14 Hóa học NHẤT Phạm Hữu Hoàng Chương     HDT    
15 Ngữ văn NHẤT Phùng Thảo Phương         VDT
16 Tiếng Anh NHẤT Nguyễn Cao Thông       NDT  
17 Vật lư NHẤT Trần Thụy Thùy Anh   LDT      
18 Vật lư NHẤT Ngô Quỳnh Anh   LDT      
19 Vật lư NHẤT Đinh Ngọc Bảo   LDT      
20 Hóa học NH̀ Nguyễn Ngọc Minh Khuê     HDT    
21 Hóa học NH̀ Hoàng Hồng Phúc     HDT    
22 Hóa học NH̀ Dương Ngọc Minh Thư     HDT    
23 Toán NHÍ Lê Minh Duy TDT1        
24 Toán NH̀ Vũ Thị Phương Hoa TC1        
25 Toán NH̀ Hà Minh Anh   A TDT2-TDT        
26 Toán NH̀ Nguyễn Anh Khoa  A TC2        
27 Toán NH̀ Hứa Tuệ Minh TDT1-TDT        
28 Toán NH̀ Bùi Đức Tường TC1        
29 Toán NH̀ Phạm Lê Quốc Huy TDT1-TDT        
30 Toán NH̀ Quách Tú Minh TC2        
31 Toán NH̀ Đoàn Thanh Thảo TC2        
32 Toán NH̀ Trương Minh Trân TDT2-TDT        
33 Toán NH̀ Trần Thanh Hưng Thịnh TDT2-TDT        
34 Toán NH̀ Phạm Đức An TDT        
35 Toán NH̀ Nguyễn Ngọc Minh Anh T1        
36 Toán NH̀ Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương A TC1        
37 Toán NH̀ Châu Ngọc Phương Anh TDT1        
38 Toán NH̀ Lê Minh Đức TDT1        
39 Toán NH̀ Bùi Trí Dũng TDT1-TDT        
40 Toán NH̀ Trần Hồng Hải TDT1        
41 Toán NH̀ Nguyễn Hoàng Sơn TC1        
42 Toán NH̀ Kang Sung TDT1        
43 Toán NH̀ Hoàng Ngọc Thảo TC1        
44 Toán NH̀ Trần Anh Tuấn TC1        
45 Toán NH̀ Trần Song Hà Vy TDT2-TDT        
46 Tiếng Anh
(Tỉnh B́nh Dương)
NH̀ Nguyễn Thị Như  Ư       NDT   
47 Vật lư NH̀ Nguyễn Minh Trung   LDT      
48 Vật lư NH̀ Lư Hồng Ân   LDT      
49 Vật lư NH̀ Nguyễn Lâm Khải Minh   LDT      
50 Vật lư NH̀ Hứa Mẫn Tiệp   LDT      
51 Vật lư NH̀ Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân   LDT      
52 Vật lư NH̀ Nguyễn Tuấn Lâm   L3      
53 Vật lư NH̀ Huỳnh Minh Ngọc   LDT      
54 Vật lư NH̀ Nguyễn Phạm Khánh Vy   LD2      
55 Hóa học BA Vũ Đặng Mai Khanh     HDT    
56 Hóa học BA Nguyễn Lại Hoàng Thư     HDT    
57 Hóa học BA Lâm Huỳnh Phương Trang     HDT    
58 Hóa học BA Đỗ Minh Đức     HDT    
59 Hóa học BA Vơ Lê Hữu Huy     HDT    
60 Ngữ văn BA Đỗ Lê Anh Thư         V1B
61 Ngữ văn BA Nguyễn Đức Bảo Ngọc         VDT
62 Ngữ văn BA Lương Gia Quyên         VC-VDT
63 Tiếng Anh BA Lê Minh Khôi       NDT  
64 Toán BA Lê Nguyễn Minh Hiển TDT2-TDT        
65 Toán BA Phan Chí Hiếu TDT2-TDT        
66 Toán BA Nguyễn Đức Hưng TDT2-TDT        
67 Toán BA Hà Hồng Nhi TDT2-TDT        
68 Toán BA Nguyễn Thị Phương Thảo TDC        
69 Toán BA Nguyễn Cao Tiến TP1        
70 Toán BA Ngô Anh Khoa TC2        
71 Toán BA Huỳnh Nguyễn Duy TC1        
72 Toán BA Bùi Khánh Long TDT1-TDT        
73 Toán BA Nguyễn Lê Thông T1        
74 Toán BA Hồ Châu Khánh Ngọc TDT        
75 Toán BA Nguyễn Anh TDT2-TDT        
76 Toán BA Đoàn Hữu Hải Anh T2        
77 Toán BA Nguyễn Lê Quỳnh Anh TC1        
78 Toán BA Vũ Thiên Bảo TC2        
79 Toán BA Phan Nguyễn Thục Đoan TDT1        
80 Toán BA Trần Ngọc Gia Hân TDC        
81 Toán BA Lâm Hữu Hào TDT1        
82 Toán BA Nguyễn Đặng Hoàng Khang TDT2-TDT        
83 Toán BA Nguyễn Quỳnh Lam TC1        
84 Toán BA Trần Ngọc Chúc My TDT2        
85 Toán BA Vũ Hoàng Phúc TDT1-TDT        
86 Toán BA Nguyễn Nhật Hải Thy TDT2        
87 Toán BA Dương Danh Toàn TDT2-TDT        
88 Toán BA Nguyễn Khánh Toàn TC1        
89 Toán BA Lưu Viết Trung TC2        
90 Toán BA Nguyễn Huỳnh Anh TC1        
91 Vật lư BA Phạm Gia Kiệt   LDT      
92 Vật lư BA Lư Việt Phúc   LDT      
93 Vật lư BA Nguyễn Trọng Đức   LDT      

Xem danh sách
160 học sinh..

Xem danh sách
93 học sinh..