Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 GIÁO VIÊN 
 HỌC SINH 


 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 003815415
IP của bạn: 3.236.209.138
 
Tin tức » Thông Báo

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG 218 TRÚNG TUYỂN PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU TP.HCM - NĂM HỌC: 2022-2023

[21.06.2022 17:46]
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG 218 TRÚNG TUYỂN PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU TP.HCM - NĂM HỌC: 2022-2023
[Đã đọc: 5431]
Xem tiếp...

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN ANH 9 - NĂM HỌC: 2022-2023

[18.06.2022 15:34]
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN ANH 9 - NĂM HỌC: 2022-2023
[Đã đọc: 3276]
Xem tiếp...

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN HÓA 9 - NĂM HỌC: 2022-2023

[17.06.2022 15:06]
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN HÓA 9 - NĂM HỌC: 2022-2023
[Đã đọc: 2163]
Xem tiếp...

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN LÝ 9 - NĂM HỌC: 2022-2023

[17.06.2022 15:05]
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN LÝ 9 - NĂM HỌC: 2022-2023
[Đã đọc: 2892]
Xem tiếp...

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN TOÁN 9 - NĂM HỌC: 2022-2023

[16.06.2022 09:19]
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN TOÁN 9 - NĂM HỌC: 2022-2023
[Đã đọc: 5043]
Xem tiếp...

Kết quả thi Đội tuyển Lý -Hóa -Anh -Văn 9 năm học 2013-2014

[18.05.2013 09:33]
.
[Đã đọc: 4087]
Xem tiếp...

Kết quả thi Đội tuyển Toán 9

[09.05.2013 09:52]
.
[Đã đọc: 5931]
Xem tiếp...

Lịch Tổng Thi Cuối Khóa 2 năm học 2011-2012

[24.02.2012 10:17]
Lịch Tổng Thi Cuối Khóa 2 năm học 2011-2012
[Đã đọc: 10333]
Xem tiếp...

Thông báo (về việc nhận học sinh vào Khóa 1 Niên học 2011 – 2012)

[23.07.2011 13:53]
I. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC KHÓA 1:
• Từ ngày 25/7–22/8/11 nhận học sinh hệ A (HS đã học trong Hè) và hệ B (HS không học Hè)
• Từ 23/8 tới 25/8 ngưng nhận HS để còn ổn định các lớp.
• Từ 26/8/2011 sẽ nhận tiếp HS vào lớp nào còn chỗ.
• Khóa 1 của hệ A học từ 6/9 – 30/11/2011 và khóa 1 của hệ B học từ 3/9 – 30/11/2011
• Từ ngày 9/8 – 18/9/2011: nhận học sinh hệ dự bị (DB), dành cho HS đã tốt nghiệp THPT, muốn thi lại ĐH năm 2012.
Khóa 1 của hệ DB học từ 23/9 – 31/12/2011

[Đã đọc: 48609]
Xem tiếp...

Thông báo về Lịch nghỉ và chuyển địa điểm trong các đợt thi Đại Học, Cao Đẳng

[25.06.2011 09:50]
Thông báo về Lịch nghỉ và chuyển địa điểm trong các đợt thi Đại Học, Cao Đẳng
Các Địa điểm học :
1: Đồng Khởi
2: Lương Thế Vinh
3: TenLoMan

[Đã đọc: 11559]
Xem tiếp...

Đã cập nhật điểm thi Kỳ thi thử Đại Học Khóa 3-2010

[20.06.2011 13:42]
Các Thí sinh Tự do và học sinh Khối LTĐH, Dự Bị xem điểm thi tại mục: Thông tin học sinh
Các học sinh Lớp 12 và Thí sinh tự do chọc Khối là: Khoi LTĐH.
Các học sinh Dự Bị chọn Khối là: Khoi DBĐH

[Đã đọc: 12349]
Xem tiếp...

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt