Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 GIÁO VIÊN 
 HỌC SINH 


 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004544347
IP của bạn: 44.192.94.177
 
Tin tức » Thông Báo
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN TOÁN 9 - NĂM HỌC: 2023-2024
13.06.2023 16:42

.

 

Kết quả thi chọn đội tuyển Toán khối 9 – Năm học: 2023-2024

ĐIỂM XÉT TUYỂN: 9TDT2: 5® 7, 25; 9TDT1: 7,5® 20 (thang điểm 20)

HO

TEN

SBD

SBD1

DG1

KQ

Đỗ Thái

An

T   0501

501

26/07/2009

2

Phan Gia

An

TDOA0103

103

06/10/2009

5.5

TDT2

Tăng Nguyễn Tiến

An

TDOA0502

502

14/04/2009

12.5

TDT1

Trần Hoà

An

TDOA0503

503

16/10/2009

7.5

TDT1

Trịnh Viết

An

TC2 0504

504

04/06/2009

5.25

TDT2

Bùi Lê Hồng

Anh

TDOA0505

505

10/02/2009

2.25

Đỗ Quốc

Anh

TDOA0506

506

08/09/2009

0.25

Hà Đức

Anh

TDOA0701

701

16/01/2009

2.5

Hồ Quỳnh

Anh

TD1B0508

508

16/02/2009

1.5

Hoàng Nguyễn Minh

Anh

TDOA0507

507

25/05/2009

 

Lê Minh Quốc

Anh

T   0509

509

18/02/2009

0

Lê Quốc

Anh

TC1 0510

510

23/06/2009

9.5

TDT1

Nguyễn Đức

Anh

T   0511

511

17/01/2009

6

TDT2

Nguyễn Hải

Anh

TD  0512

512

12/07/2009

4.5

Nguyễn Hoàng Minh

Anh

TD  0514

514

10/03/2009

 

Nguyễn Ngọc Tú

Anh

TM1 0515

515

24/02/2009

0

Nguyễn Quỳnh

Anh

TDOA0516

516

14/06/2009

4.5

Phạm Cao Vương

Anh

TP1 0518

518

08/11/2009

0

Phan Tiến

Anh

TDOA0517

517

10/02/2009

6

TDT2

Tạ Quỳnh

Anh

T   0519

519

06/11/2009

 

Trần Tuyết

Anh

L   0521

521

03/07/2009

2

Nguyễn Hoàng

Anh   A

TP  0513

513

13/10/2009

1.25

Trần Quỳnh

Anh   A

T   0520

520

02/03/2009

5.5

TDT2

Nguyễn Dương Gia

Bách

TD  0522

522

10/03/2009

0.5

Đinh Thế

Bảo

TDOA0523

523

30/08/2009

0

Nguyễn Gia

Bảo

TDOA0524

524

03/01/2009

6.75

TDT2

Trần Thiên

Bảo

TDOA0525

525

26/09/2009

6.75

TDT2

Nguyễn Thanh

Bình

TDOA0526

526

23/11/2009

6.25

TDT2

Trần Nguyễn Minh

Châu

TD  0527

527

14/07/2009

0.75

Nguyễn Khánh

Chi

TP  0702

702

04/07/2009

0

Nguyễn Lê Thành

Danh

TC1 0528

528

12/06/2009

3.5

Võ Nguyễn Ngọc

Diệp

TDOA0529

529

15/08/2009

 

Phạm Thái Thùy

Dương

TDOA0532

532

10/09/2009

4.25

 

Nguyễn Đỗ Bảo

Duy

T   0530

530

18/03/2009

0.75

 

Nguyễn Đức Minh

Duy

T   0531

531

09/04/2009

0.5

 

Trần Quang Đăng

Duy

T   0100

100

04/08/2009

2.5

 

Dương Tiến

Đạt

T   0533

533

11/02/2009

8

TDT1

Dương Huỳnh

Đức

T   0534

534

30/04/2009

1

Huỳnh Hữu Anh

Đức

TC1 0535

535

30/05/2009

8

TDT1

Lê Chí

Đức

T1  0536

536

12/03/2009

5

TDT2

Nguyễn Trần Hoàng

Đức

T   0537

537

01/11/2009

2

Tạ Minh

Đức

T   0538

538

25/07/2009

0

Hoàng Hiểu

Giang

TDOA0539

539

14/08/2009

3.5

Phan Hồ Thanh

TDOA0540

540

07/04/2009

2

Đoàn Minh

Hải

TC2 0541

541

01/09/2009

4.25

Vũ Duy

Hải

TDOA0542

542

22/03/2009

9.25

TDT1

Đỗ Hoàng Bảo

Hân

TD  0544

544

30/01/2009

1.5

Hồ Như

Hảo

TDOA0543

543

30/12/2009

0.25

Phan Đức

Hiệp

T   0545

545

26/02/2009

2

Trần Thái

Hòa

TD  0548

548

24/08/2009

 

Nguyễn Khải

Hoàn

TDOA0546

546

11/03/2009

3

Phan Hồ Thanh

Hoàng

TDOA0547

547

07/04/2009

0.25

Nguyễn Lâm Toàn

Hưng

TDOA0102

102

01/05/2009

0.25

Nguyễn Lương

Hưng

T   0555

555

01/11/2009

0

Từ Chấn

Hưng

TC1 0556

556

06/05/2009

3.5

Từ Công

Hưng

TDOA0557

557

05/09/2009

8.75

TDT1

Lê Trịnh Gia

Huy

T5  0549

549

09/06/2009

0.25

Nguyễn Đình

Huy

TDC 0551

551

24/12/2009

1.5

Nguyễn Hoàng Minh

Huy

TDOA0552

552

23/02/2009

3.5

Nguyên Hữu Gia

Huy

TC1 0550

550

26/02/2009

 

Nguyễn Trương Ngọc

Huy

TP  0553

553

13/10/2009

4.75

Tôn Thất Gia

Huy

TDOA0554

554

07/09/2009

6

TDT2

Nguyễn Duy Bảo

Kha

TDOA0558

558

18/11/2009

3.75

Đoàn Minh

Khang

TDOA0559

559

21/07/2009

9.5

TDT1

Nguyễn Hoàng

Khang

TDOA0560

560

06/11/2009

9

TDT1

Nguyễn Trọng

Khang

TD1 0561

561

26/05/2009

2.5

Quách Tuấn

Khang

TDOA0562

562

08/07/2009

6.5

TDT2

Trần Tú

Khang

NF  0563

563

12/01/2009

4

Trương Văn

Khang

T   0564

564

20/05/2009

3.5

Nguyễn Trần Ngọc

Khánh

T   0565

565

14/02/2009

1.75

Trịnh Gia

Khiêm

TDOA0566

566

21/10/2009

3.5

Hoàng Anh

Khoa

TDOA0567

567

20/03/2009

12.5

TDT1

Lê Võ Đăng

Khoa

T   0704

704

01/05/2009

0

Nguyễn Tấn

Khoa

TD  0568

568

12/12/2009

5

TDT2

Phan Minh

Khoa

T   0569

569

18/12/2009

 

Bùi An

Khôi

TC1 0570

570

04/12/2009

8

TDT1

Huỳnh Minh

Khôi

TDOA0571

571

08/04/2009

1.25

Lê Anh

Khôi

TP  0572

572

10/12/2009

 

Lê Đức Minh

Khôi

TC1 0573

573

27/07/2009

9

TDT1

Lê Minh

Khôi

TD2 0574

574

26/12/2009

0.25

Nguyễn Minh

Khôi

TD1 0575

575

22/04/2009

5.5

TDT2

Thạch Thái

Khôi

TDOA0576

576

04/01/2009

5.25

TDT2

Văn Nguyễn Đăng

Khôi

TDOA0577

577

27/01/2009

6.5

TDT2

Võ Duy

Khôi

TDOA0578

578

31/08/2009

5.75

TDT2

Lâm Trí

Khuê

TC1 0579

579

04/11/2009

4.5

Nguyễn Khắc Trung

Kiên

TDOA0580

580

25/08/2009

8.5

TDT1

Hoàng Tuấn

Kiệt

TDOA0581

581

28/03/2008

7

TDT2

Ngô Quang

Kiệt

T   0582

582

11/05/2009

3.5

Nguyễn Trần Anh

Kiệt

TM1 0583

583

28/09/2009

6

TDT2

Võ Anh

Kiệt

V   0584

584

06/03/2009

 

Diệp Bảo

Kỳ

TDOA0585

585

21/07/2009

0.25

Hà Lý Nhã

Kỳ

T   0586

586

30/10/2009

2

Phạm Nhã

Kỳ

TDOA0587

587

12/09/2009

2.5

Trần Hữu Hoàng

Lam

TD1 0588

588

27/11/2009

 

Bùi Phúc

Lâm

TC2 0589

589

10/09/2009

 

Bùi Tùng

Lâm

TDOA0590

590

08/12/2009

12.75

TDT1

Dương Nguyễn Phúc

Lâm

TDOA0591

591

11/06/2009

6.5

TDT2

Huỳnh Khánh

Lâm

T   0592

592

04/11/2009

0.5

Bùi Đức Hà

Linh

TD  0593

593

07/11/2009

9

TDT1

Nguyễn Ngọc

Linh

TDOA0594

594

11/03/2009

6.5

TDT2

Nguyễn Đình

Lộc

T   0599

599

18/11/2009

9.5

TDT1

Nguyễn Phú

Lộc

T   0600

600

09/09/2009

4.5

Ngô Quý

Long

T   0595

595

14/03/2009

1.25

Phạm Hoàng

Long

T   0597

597

18/06/2009

 

Phan Minh

Long

TC1 0596

596

03/11/2009

 

Tô Quốc Bảo

Long

T   0598

598

03/07/2009

0

Hồ Nguyễn Kinh

Luân

T   0601

601

04/01/2009

6.25

TDT2

Huỳnh Hà Na

Mi

TC1 0602

602

17/10/2009

4

Đinh Gia

Minh

T   0603

603

02/09/2009

10.25

TDT1

Lê Trần Nhật

Minh

TDOA0604

604

27/04/2009

7.25

TDT2

Nguyễn Thị Thu

Minh

TC2 0605

605

03/02/2009

5.5

TDT2

Nguyễn Trần Ngọc

Minh

TC1 0606

606

03/03/2009

0.25

Trần Khoa

Minh

TC2 0607

607

21/11/2009

9

TDT1

Trần Nhật

Minh

TDOA0608

608

01/03/2009

10.25

TDT1

Tăng Trúc

My

TDOA0609

609

03/06/2009

 

Mai Hoàng

Nam

T   0610

610

26/07/2009

2.5

Nguyễn Hải

Nam

TP  0611

611

16/11/2009

 

Hồ Ngọc Bảo

Ngân

T   0613

613

26/09/2009

0

Trần Kim

Ngân

T5  0614

614

13/10/2009

2

Cao Nguyễn Bảo

Nghi

TDOA0615

615

05/11/2009

10.25

TDT1

Phạm Hiếu

Nghĩa

TDOA0616

616

22/09/2009

6.25

TDT2

Lê Nguyễn Như

Ngọc

TC1 0617

617

07/08/2009

7

TDT2

Nguyễn Thanh

Ngọc

TDOA0618

618

23/01/2009

2.75

Phạm Thanh

Ngọc

T   0619

619

26/11/2009

3

Phùng Đình Khánh

Ngọc

T   0705

705

02/07/2009

3

Huỳnh Đức

Nguyên

TDOA0620

620

02/08/2009

5

TDT2

Huỳnh Phúc

Nguyên

TDOA0621

621

02/08/2009

0.5

Lê Nguyễn Khai

Nguyên

T2  0622

622

11/01/2009

0.25

Nguyễn Đăng

Nguyên

T1B 0623

623

19/11/2009

7.5

TDT1

Nguyễn Khánh

Nguyên

T   0624

624

16/01/2009

 

Nguyễn

TDOA0625

625

29/11/2009

0

Lương Đỗ Thanh

Nhã

TP  0626

626

09/06/2009

 

Nguyễn Thanh

Nhã

TDOA0627

627

17/03/2009

 

Lê Phúc

Nhân

TC1 0628

628

13/04/2009

6

TDT2

Trần Thiện

Nhân

TM1 0629

629

10/10/2009

3

Ngô Đinh Minh

Nhật

T   0630

630

26/11/2009

 

Ngô Lê Minh

Nhật

TC1 0631

631

31/01/2009

9.25

TDT1

Trương Hoàng Minh

Nhật

TDOA0632

632

06/04/2009

7.75

TDT1

Đoàn Lê Hoàng

Nhi

T   0633

633

18/03/2009

0.25

Lâm Vũ Khánh

Nhi

T   0634

634

06/03/2009

3.5

Huỳnh Minh Ngọc

Như

T   0635

635

27/04/2009

6.75

TDT2

Lê Ngọc Hà

Như

T1  0636

636

06/07/2009

3.25

Trần Hà Bảo

Như

TDOA0637

637

03/03/2009

5.75

TDT2

Châu Thiên

Phát

TC1 0638

638

10/01/2009

5

TDT2

Lê Anh

Phát

TDOA0707

707

15/01/2009

2

Nguyễn Võ Thành

Phát

T   0639

639

07/06/2009

10

TDT1

Nguyễn Gia Thiên

Phú

T   0640

640

17/01/2009

11

TDT1

Nguyễn Lâm Duy

Phú

T   0641

641

24/11/2009

1

Hoàng Diệu

Phúc

TC1 0642

642

31/08/2009

6.75

TDT2

Khương Hồng

Phúc

TP1 0643

643

10/02/2009

 

Nguyễn Hoàng

Phúc

TDOA0612

612

23/02/2009

6.5

TDT2

Nguyễn Hồng

Phúc

TC1 0644

644

03/02/2009

7.25

TDT2

Phạm Mai Thiên

Phúc

TD  0646

646

22/04/2009

 

Phan Hoàn Kim

Phúc

TDOA0645

645

17/02/2009

15.75

TDT1

Trần Đông

Phúc

TDOA0647

647

04/11/2009

7

TDT2

Võ Hoàng

Phúc

TM1 0648

648

05/09/2009

5

TDT2

Hưá Tuệ

Phương

TDOA0649

649

04/04/2009

4

Nguyễn ánh

Phương

T   0650

650

14/08/2009

0.25

Đinh Ngọc Anh

Quân

T   0652

652

16/03/2009

7

TDT2

Đỗ Minh

Quân

TC1 0653

653

14/08/2009

3.75

Nguyễn Hoàng Minh

Quân

TDOA0654

654

26/02/2009

 

Trần Thế

Quân

TD  0655

655

24/02/2009

0.25

Nguyễn Phạm Bảo

Quang

T1B 0651

651

09/10/2009

3.5

Ngô Bảo

Quyên

TDOA0656

656

23/03/2009

2

Nguyễn Lê Nhã

Quỳnh

TDOA0657

657

28/09/2009

3.5

Vũ Nguyễn Khánh

Quỳnh

TDOA0658

658

21/10/2009

3.5

Nguyễn Đình Tuệ

San

T   0659

659

24/02/2009

 

Nguyễn Hữu Thiên

Tâm

TP  0661

661

20/02/2009

2

Nguyễn Ngọc Minh

Tâm

TDOA0662

662

17/03/2009

6.25

TDT2

Ưng Phạm Minh

Tâm

T   0660

660

25/09/2009

1

Huỳnh Nguyễn

Tân

TC1 0663

663

07/10/2009

4.5

Nguyễn Lê Minh

Tấn

TDOA0706

706

11/03/2009

3.75

Hà Minh

Thanh

T1  0664

664

17/08/2009

1.5

Đỗ Phạm Nguyệt

Thi

T   0101

101

29/08/2009

1.75

Phạm Nguyễn Minh

Thiện

TC1 0665

665

16/08/2009

5

TDT2

Lê Nguyên

Thịnh

TD1B0666

666

28/09/2009

0

Nguyễn Lê Phúc

Thịnh

TDOA0667

667

20/08/2009

0.75

Bùi Đinh Tuấn

Thông

TDOA0668

668

29/08/2009

14

TDT1

Hà Trần Anh

Thư

TDOA0673

673

19/04/2009

2

Hoàng Anh

Thư

T   0674

674

23/09/2009

2

Nguyễn Minh

Thư

TDOA0675

675

04/07/2009

4.5

Nguyễn Như Anh

Thư

TD  0676

676

25/10/2009

0

Nguyễn Tôn Hiếu

Thuận

TDOA0669

669

20/11/2009

5

TDT2

Trần Trang

Thùy

TDOA0670

670

27/08/2009

1.5

Nguyễn Chúc Danh

Thủy

TDOA0671

671

04/06/2009

7.5

TDT1

Thụy

T   0672

672

04/10/2009

3

Trần Minh

Tiến

TC1 0677

677

20/03/2009

 

Văn Trí

Tiến

T   0678

678

08/06/2009

6.75

TDT2

Lê Đặng Phương

Trà

TP  0679

679

13/04/2009

2.75

Nguyễn Ngọc Bảo

Trân

TDOA0680

680

25/12/2009

0.75

Lê Quang Bảo

Trí

TDOA0681

681

22/11/2009

5.25

TDT2

Nguyễn Hoàng Anh

Trí

TDOA0682

682

30/09/2009

8

TDT1

Trương Đức

Trí

TDOA0683

683

03/02/2009

1

Vũ Quốc

Trí

T   0684

684

05/04/2009

0.75

Nguyễn Văn

Trường

T1  0703

703

13/01/2009

3.25

Đoàn Võ Việt

Tuấn

T   0685

685

09/02/2009

 

Nguyễn Thái

Tuấn

TDOA0686

686

04/06/2009

3

Vũ Quốc

Tuấn

TDOA0687

687

02/06/2009

7

TDT2

Võ Lâm

Tùng

TDOA0689

689

22/07/2009

12

TDT1

Nguyễn Thành

Tuyên

VD  0688

688

21/01/2009

5.25

TDT2

Lê Hoàng Phương

Uyên

TM1 0690

690

03/07/2009

0.25

Trần Võ Phương

Uyên

T   0691

691

22/03/2009

0.25

Lê Hoàng Thúy

Vi

T3  0692

692

26/07/2009

0.25

Lê Hoàng

Việt

TDOA0693

693

06/05/2009

 

Nguyễn Đăng Quốc

Việt

TD  0694

694

10/04/2009

3.5

Nguyễn Trọng

Vinh

TDOA0695

695

22/01/2009

0.5

Nguyễn Vũ Thành

Vinh

TDOA0696

696

09/01/2009

4.5

Nguyễn Trần Tường

Vy

TC2 0697

697

08/05/2009

4

Phạm Nguyễn Tường

Vy

T   0698

698

23/09/2009

1.25

Trần Lê Quế

Xuân

TDOA0699

699

04/03/2009

7.25

TDT2

Nguyễn Ngọc Thiên

ý

T   0700

700

17/02/2009

 

 

 

 TRUONG 218 (Theo TRUONG218)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt