Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng | Quản lý Học sinh Khóa Hè
Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng
Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 Thông báo 
 link 

 FACEBOOK 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 008147206
IP của bạn: 18.207.106.142
 
Quản lý Học sinh Khóa Hè
Cập nhật Kết quả Xếp lớp Khóa Hè; cho học sinh Đăng ký trước: ngày 19/07/2020


Có thể nhập tên không dấu khi tìm học sinh

Nếu ngày sinh là 29/2, thì phải nhập năm sinh -> tháng ->ngày

Ví dụ: Khối 6 cho học sinh năm nay lên lớp 6

      

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt