Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng | dt
Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng
Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 Thông báo 

 link 

 FACEBOOK 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 003488243
IP của bạn: 35.168.110.128
 
dt
Xem và In phiếu báo thi cho học sinh.Chỉ nhập tên, không nhập họ. Có thể nhập tên không dấu.

Nếu ngày sinh là 29/2, thì phải nhập năm sinh -> tháng ->ngày

Ví dụ: Khối 6 cho học sinh năm nay lên lớp 6

      

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt