Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 GIÁO VIÊN 
 HỌC SINH 


 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004438885
IP của bạn: 44.211.117.197
 
Tin tức » Thông Báo
Lịch Tổng Thi Cuối Khóa 2 năm học 2011-2012
24.02.2012 10:17

Lịch Tổng Thi Cuối Khóa 2 năm học 2011-2012

TỔNG THI KHÓA 2 - NĂM HỌC 2011-2012

Khối

Môn

Ngày thi

Giờ thi

Địa điểm

4

Toán

11/3

14h00 - 15h00 LƯƠNG THẾ VINH 
Văn 15h30 - 16h30

5

Toán 7h30 - 8h30 LƯƠNG THẾ VINH  
Văn 9h00 - 10h00
Anh 15h30 - 16h30

6

Toán

18/3

7h30 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH + ĐỒNG KHỞI
Văn 9h30 - 11h00 LƯƠNG THẾ VINH 
Anh 16h00 - 17h00

7

Anh 9h30 - 10h30 LƯƠNG THẾ VINH  
Toán 14h00 - 15h30
Văn 16h00 - 17h30

8

Văn

25/3

7h30 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH  
Anh 9h30 - 10h30
Toán 16h45 - 18h45

9

Văn 7h00 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH  
Anh 9h30 - 10h30
Toán 14h00 - 16h00

10

Toán

01/4

7h00 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH  
14h00 - 15h00
Hóa 15h30 - 16h30

11

Toán 9h30 - 11h30 LƯƠNG THẾ VINH  
17h15 - 18h15
Hóa 18h45 - 19h45

12

Toán

04/3

7h30 - 10h30 LƯƠNG THẾ VINH + ĐỒNG KHỞI
Hóa 14h00 - 15h30 LƯƠNG THẾ VINH 
16h00 - 17h30
Anh

11/3

7h30 - 9h00 ĐỒNG KHỞI  
Sinh 9h30 - 11h00
Văn 14h00 - 17h00

DB

Hóa

04/3

7h30 - 9h00 ĐỒNG KHỞI  
9h30 - 11h00
Toán 14h00 - 17h00
Anh

11/3

7h30 - 9h00 ĐỒNG KHỞI  
Sinh 9h30 - 11h00
Văn 14h00 - 17h00Minh TúGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt