Tư vấn 1
Chat ngay
Tư vấn 2
Chat ngay
Tư vấn 3
Chat ngay
Bà giáo Đàm Lê Đức - 83 tuổi vẫn “say” đứng lớpChào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng
Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 Thông báo 

 link 

 FACEBOOK 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 002973910
IP của bạn: 54.162.69.45
 
Tin tức » Thông báo dành cho học sinh
Tiêu điểm
.
Bà giáo Đàm Lê Đức - 83 tuổi vẫn “say” đứng lớp
Ngày cập nhật: 2013-05-31 18:04:17
KHỐI 12 Xếp lớp Khóa Hè năm học 2013-2014
Ngày cập nhật: 2013-05-27 10:42:24
KHỐI 11 Xếp lớp Khóa Hè năm học 2013-2014
Ngày cập nhật: 2013-05-27 10:41:42
KHỐI 9 Xếp lớp Khóa Hè năm học 2013-2014
Ngày cập nhật: 2013-05-27 10:40:58
KHỐI 8 Xếp lớp Khóa Hè năm học 2013-2014
Ngày cập nhật: 2013-05-27 10:39:28
KHỐI 7 Xếp lớp Khóa Hè năm học 2013-2014
Ngày cập nhật: 2013-05-27 10:38:35

THÔNG BÁO CHUNG KHÓA HÈ 2013

[23.04.2013 11:02]
.
[Đã đọc: 10805]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 6-7 Khóa 3 (từ 01/03/2012 đến 15/06/2012)

[25.02.2012 10:06]
Thông báo các Khối 6-7 Khóa 3 (từ 01/03/2012 đến 15/06/2012)
[Đã đọc: 3783]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 4-5 Khóa 3 (từ 01/03/2012 đến 15/06/2012)

[25.02.2012 10:06]
Thông báo các Khối 4-5 Khóa 3 (từ 01/03/2012 đến 15/06/2012)
[Đã đọc: 4528]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối Dự Bị Đại Học Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 31/3/2012)

[04.11.2011 14:45]
Thông báo các Khối Dự Bị Đại Học Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 31/3/2012)
[Đã đọc: 3881]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 10-11 Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 29/2/2012)

[04.11.2011 14:43]
Thông báo các Khối 10-11 Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 29/2/2012)
[Đã đọc: 4286]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 8-9 Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 29/2/2012)

[04.11.2011 14:42]
Thông báo các Khối 8-9 Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 29/2/2012)
[Đã đọc: 4284]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 4-5-6-7 Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 29/2/2012)

[04.11.2011 14:41]
Thông báo các Khối 4-5-6-7 Khóa 2 (từ 1/11/2011 đến 29/2/2012)
[Đã đọc: 7358]
Xem tiếp...

Thông báo Khối Luyện Thi Đại Học (Hệ Dự Bị) Năm học 2011-2012

[30.07.2011 15:09]
.
[Đã đọc: 9252]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 9-10-11-12 Hệ B (Chưa học Hè) Năm học 2011-2012

[30.07.2011 15:07]
.
[Đã đọc: 3875]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 4-5-6-7-8 Hệ B (Chưa học Hè) Năm học 2011-2012

[30.07.2011 15:06]
.
[Đã đọc: 3591]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 4-5-6-7-8-9 Hệ A (Đã học Hè) Năm học 2011-2012

[30.07.2011 15:03]
.
[Đã đọc: 8671]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 10-11-12 Hệ A (Đã học Hè) Năm học 2011-2012

[30.07.2011 15:01]
.
[Đã đọc: 5097]
Xem tiếp...

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt