Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng http://truong218.vn/

Lịch Tổng Thi Cuối Khóa 2 năm học 2011-2012
24.02.2012

Lịch Tổng Thi Cuối Khóa 2 năm học 2011-2012

TỔNG THI KHÓA 2 - NĂM HỌC 2011-2012

Khối

Môn

Ngày thi

Giờ thi

Địa điểm

4

Toán

11/3

14h00 - 15h00 LƯƠNG THẾ VINH 
Văn 15h30 - 16h30

5

Toán 7h30 - 8h30 LƯƠNG THẾ VINH  
Văn 9h00 - 10h00
Anh 15h30 - 16h30

6

Toán

18/3

7h30 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH + ĐỒNG KHỞI
Văn 9h30 - 11h00 LƯƠNG THẾ VINH 
Anh 16h00 - 17h00

7

Anh 9h30 - 10h30 LƯƠNG THẾ VINH  
Toán 14h00 - 15h30
Văn 16h00 - 17h30

8

Văn

25/3

7h30 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH  
Anh 9h30 - 10h30
Toán 16h45 - 18h45

9

Văn 7h00 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH  
Anh 9h30 - 10h30
Toán 14h00 - 16h00

10

Toán

01/4

7h00 - 9h00 LƯƠNG THẾ VINH  
14h00 - 15h00
Hóa 15h30 - 16h30

11

Toán 9h30 - 11h30 LƯƠNG THẾ VINH  
17h15 - 18h15
Hóa 18h45 - 19h45

12

Toán

04/3

7h30 - 10h30 LƯƠNG THẾ VINH + ĐỒNG KHỞI
Hóa 14h00 - 15h30 LƯƠNG THẾ VINH 
16h00 - 17h30
Anh

11/3

7h30 - 9h00 ĐỒNG KHỞI  
Sinh 9h30 - 11h00
Văn 14h00 - 17h00

DB

Hóa

04/3

7h30 - 9h00 ĐỒNG KHỞI  
9h30 - 11h00
Toán 14h00 - 17h00
Anh

11/3

7h30 - 9h00 ĐỒNG KHỞI  
Sinh 9h30 - 11h00
Văn 14h00 - 17h00URL của bản tin này::http://truong218.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=34

© Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng contact: vmt1976@gmail.com