Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng http://truong218.vn/

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2013-2014
12.04.2013

.
 

  Trường Bồi dưỡng Văn hóa                                                                                      Khóa: 2&3

 

 218 Lý Tự Trọng, ĐT 38243243                                                                                Năm học: 12_13

 

 

 

DANH SÁCH HS KHỐI 11 ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 12TC1 NĂM HỌC 2013 - 2014

 

                                                         Ngày in: 11/04/2013 .     

 

STT

   Họ             

Tên   

Ngày sinh

Lớp

 Toán

  

 Hóa

  1

 Phan Lê Bảo        

Ân    

09/04/1996

TC1

10.00

    

 9.25

  2

 Nguyễn Minh        

Duy   

28/08/1996

TC6

 9.00

 6.25

 7.75

  3

 Vũ Hoàng           

Duy   

30/08/1996

TC2

 8.50

    

 5.75

  4

 Doãn Hồng          

Đức   

07/10/1996

TC1

 9.25

 8.75

 7.75

  5

 Lưu Hồ Đình        

Đức   

11/12/1996

TC1

 8.75

 8.25

 6.25

  6

 Nguyễn Hồng        

Hải   

10/09/1996

TC1

 9.25

 9.50

 8.00

  7

 Phạm Việt          

Hạ    

28/07/1996

TC1

 9.75

    

    

  8

 Trần Lâm Gia       

Hân   

12/02/1996

TC5

 9.50

    

 8.00

  9

 Nguyễn Đỗ Huy      

Hoàng 

04/10/1996

TC4

 9.75

 5.50

 6.75

 10

 Nguyễn Lê Đức      

Huy   

04/04/1996

TC3

 9.00

 8.25

 6.25

 11

 Trần Lê Quốc       

Khánh 

25/08/1996

TC1

 8.50

    

    

 12

 Tu Do Khánh        

Khiêm 

22/10/1996

TC3

 9.50

    

 4.25

 13

 Trương Chánh       

Kiên  

05/01/1996

TC1

 9.50

 9.50

 7.75

 14

 Nguyễn Tuấn        

Lâm   B

29/11/1996

TC2

 8.75

 8.00

    

 15

 Lê Hoàng           

Long  A

21/01/1996

TC1

 9.75

    

    

 16

 Đặng Gia Cát       

Lượng 

15/08/1996

TC1

 9.00

 8.25

    

 17

 Nguyễn Hoàng       

Minh  

22/01/1996

TC1

 9.00

    

 7.50

 18

 Phùng Thảo         

My    

30/03/1996

TC4

 8.75

    

    

 19

 Dương Hải          

Nam   

07/06/1996

TC5

 8.75

    

 7.00

 20

 Nguyễn Trọng       

Nhân  B

01/08/1996

TC4

 9.50

    

    

 21

 Trần Trọng         

Nhân  

16/01/1996

TC1

 9.25

    

 6.50

 22

 Phan Minh          

Nhật  

10/09/1996

HC2

 8.50

 7.25

 7.75

 23

 Văn Thiên          

Nhật  

09/12/1996

TC1

10.00

 8.50

 6.00

 24

 Trần Ngọc Yến      

Nhi   A

18/01/1996

TC1

 9.75

 9.00

 8.25

 25

 Nguyễn Ngọc Xuân   

Phương

02/01/1996

TC2

 9.50

    

    

 26

 Lương Thiên        

Quang 

12/03/1996

TC5

 9.00

 9.75

 8.25

 27

 Lê Thị Như         

Quỳnh 

27/11/1996

TC1

 9.25

 9.50

 7.75

 28

 Trần Dương Anh     

Tài   

29/01/1996

TC4

 8.50

 9.00

 6.25

 29

 Nguyễn Ngọc        

Tâm   

25/10/1996

T6 

 9.00

    

 5.25

 30

 Nguyễn Phúc        

Tân   

22/02/1996

TC1

 9.50

 8.50

 4.75

 31

 Hồ Tấn             

Thái  

13/07/1996

TC4

 9.50

 9.25

 7.50

 32

 Trần Tiến          

Thành 

05/02/1996

TC4

 8.50

 6.50

 4.25

 33

 Nguyễn Thanh       

Thảo  

28/03/1996

TC1

 9.75

    

    

 34

 Lê Khánh           

Thiên 

26/03/1996

TC1

 9.00

 7.50

 4.50

 35

 Nguyễn Hữu         

Thiện 

05/04/1996

TC1

 8.75

    

 6.25

 36

 Võ Hoàng           

Thông 

17/05/1996

TC6

 9.25

 8.00

 8.50

 37

 Đặng Lê Thảo       

Tiên  

02/11/1996

TC1

 8.50

    

 4.00

 38

 Lê Nguyên          

Toàn  

10/09/1996

TC2

 9.00

 9.00

 6.75

 39

 Vi Minh            

Toàn  

07/10/1996

TC2

 9.75

 9.00

 6.75

 40

 Ngô Lương Thanh    

Trà   

27/10/1996

TC1

 9.25

    

 5.50

 41

 Huỳnh Mỹ           

Trân  

02/08/1996

TC1

 9.75

 9.50

 7.75

 42

 Mai Hoàng Bảo      

Trân  

23/04/1996

TC4

 9.00

    

    

 43

 Huỳnh Phước        

Trường

05/01/1996

TC1

 9.75

 9.25

 7.50

 44

 Nguyễn Anh         

Tuấn  B

28/02/1996

TC1

 9.75

 9.25

 6.25

 45

 Võ Thanh           

Tuấn  

03/01/1996

TC3

 8.75

 8.50

 6.25

 46

 Ngô Thành Tỷ       

Tỷ    

25/02/1996

TC1

 8.50

    

 7.00

 47

 Phan Trung         

Việt  

06/10/1996

TC5

 9.25

 8.75

 3.75

 48

 Trần Sơn           

    

15/11/1996

LC2

 9.75

 9.00

 7.50

 49

 Lê Bảo             

Vy    

04/03/1996

TC1

 8.50

 7.00

 5.00

 50

 Lê Khánh           

Vy    

04/03/1996

TC1

 8.75

 7.25

 4.25

 51

 Lê Phương          

Vy    B

17/03/1996

TC1

 9.75

 9.00

 8.00

 52

 Khâu Trần Hoàng    

Yến   

30/05/1996

TC1

 9.00

 7.50

 7.00

 

Ghi chú:

 

- Danh sách trên xét những học sinh có điểm tổng thi môn Toán khóa 2 từ  8.50 trở lên.

 

- Từ  8.00 tới 8.25 có  31 học sinh.

 

URL của bản tin này::http://truong218.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=151

© Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng contact: vmt1976@gmail.com