Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng http://truong218.vn/

Thông báo về Lịch nghỉ và chuyển địa điểm trong các đợt thi Đại Học, Cao Đẳng
25.06.2011

Thông báo về Lịch nghỉ và chuyển địa điểm trong các đợt thi Đại Học, Cao Đẳng
Các Địa điểm học :
1: Đồng Khởi
2: Lương Thế Vinh
3: TenLoMan

 

LỊCH NGHỈ & CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌC TRONG

KỲ THI ĐẠI HỌC& CĐ  NĂM 2011.

 LƯƠNG THẾ VINH:   

 * Ngày 29/6:

                   Buổi Chiều học tại Tr.Chu Văn An (115 Cống Quỳnh, Q.1)

                   Buổi Tối vẫn học tại Trường Lương Thế Vinh bình thường.

* Ngày 4/7: (Thứ 2)

     Khối 8, 9:   Chiều + Tối:  Học tại Tr.Trần Hưng Đạo (250 Trần Hưng Đạo, Q.1)

     Khối 7:       * Chiều:    Học tại Tr.Trần Hưng Đạo (250 Trần Hưng Đạo, Q.1)

                        * Tối:    Học tại Tr.Nguyễn Thái Học (71 Trần Hưng Đạo, Q.1)

* Ngày 8, 9/7 (Thứ 6,7):          Nghỉ  (Riêng các lớp Lý ,Hóa cấp tốc học tại 218 Lý Tự Trọng, Q.1)

* Ngày 14, 15/7(Thứ 5,6):       Nghỉ  (Riêng các lớp Lý,Hóa cấp tốc học tại 218 Lý Tự Trọng, Q.1)

 

·   ĐỒNG KHỞI:             

* Nghỉ 3 và 4/7 (CN & Thứ 2)

* Nghỉ 14 và 15/7 (Thứ 5 & 6)

·    TENLƠMAN:

* Ngày 14, 15/7 (Thứ 5, 6)  chuyển sang học tại Tr.Đức Trí và 218 Lý Tự Trọng, Q.1

(lớp nào học ở đâu sẽ báo sau)

·    NGUYỄN THÁI HỌC:

* Nghỉ 14, 15/7  (Thứ 5, 6)

·   MINH ĐỨC:

* Ngày 3/7 (CN):     Các lớp Đội tuyển 9 học tại 218 LTT

* Ngày 4/7 & Sáng 5/7 (T2 & sáng  T3):

      Học tại Tr.Nguyễn Thái Học (71Trần Hưng Đạo, Q.1)

* Ngày 8, 9/7 (T6, 7):   Học tại Tr.Chu Văn An (115 Cống Quỳnh, Q.1)

* Ngày 14, 15/7 (T5, 6):   Nghỉ  (Riêng các lớp Lý,Hóa cấp tốc học tại 218 Lý Tự Trọng, Q.1)

 

·   TRẦN HƯNG ĐẠO:

* Nghỉ 4/7 và sáng 5/7 (Thứ 2 & sáng Thứ 3)           

* Nghỉ 14, 15/7  và sáng 16/7 (Thứ 5, 6 & sáng Thứ 7)

                                                                     Ngày 22/6/2011

                                                                     PHÒNG GIÁO VỤ

 URL của bản tin này::http://truong218.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=10

© Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng contact: vmt1976@gmail.com