Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng | 12
Tư vấn 1
Chat ngay
Tư vấn 2
Chat ngay
Tư vấn 3
Chat ngay
Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng
Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 Thông báo  link 

 FACEBOOK 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 002105639
IP của bạn: 34.239.179.228
 
12
HỌC SINH ĐĂNG NHẬP ĐỂ VÀO LỚP HỌC
KHỐI 12 HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 20/05
HỌC SINH HỌC TRÊN ỨNG DỤNG MS TEAMS
    Hiện nay, các lớp học trực tuyến của Trường 218 Lý Tự Trọng hiện đang sử dụng Hệ thống Microsoft Teams phiên bản dành cho Giáo dục và Đào tạo.
    Để truy cập được các lớp trực tuyến, các em học sinh cần có Máy tính hoặc Điện thoại thông minh có nối mạng Internet. Các máy tính hoặc điện thoại thông minh cần cài đặt trước phần mềm Microsoft Teams và đăng ký, đề nghị các em đăng ký tên của mình để các thầy cô dễ quản lý.
    Hướng dẫn đăng ký, xin xem qua link như sau, với máy tính: Trên máy tính
Với Điện thoại thông minh: Điện thoại thông minh
Sau khi đã cài đặt và đăng ký, các em học sinh truy cập vào theo thời khóa biểu, vào lớp học của mình, đề nghị các em truy cập trước giờ học 5 phút, theo đúng thời khóa biểu khóa 3
HỌC SINH VÀO LỚP SỚM 5 PHÚT ĐỂ ỔN ĐỊNH LỚP


Chỉ nhập tên, không nhập họ. Có thể nhập tên không dấu.


      

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt