Tổng hợp danh sách học sinh thi chọn đội tuyển

Lư, Hóa, Anh, Văn Khối 9 (năm học 2019_2020)

ĐIỀM XÉT TUYỀN: LƯ: 1,5/10 ­ ; HÓA: 3.3/10 ­ ; ANH: 4,4/10 ­ ; VĂN: 3,0/10 ­

TT

HO

TEN

SBD

DT2

TT_LY

DT3

TT_HOA

DT4

TT_ANH

DT5

TT_VAN

1.                    

Bùi Khánh

An

T

0501

1.5

9LDT

 

 

 

 

 

 

2.                    

Hồ Thị Thùy

An

T

0504

3.3

9LDT

 

 

 

 

 

 

3.                    

Mạch Vỹ

An

TS

0910

1

 

 

 

 

 

 

 

4.                    

Nguyễn Vơ Khánh

An

TDOA

0866

 

 

 

 

3

 

 

 

5.                    

Trương Bảo Thiên

An

TS

0525

 

 

1.5

 

3.4

 

 

 

6.                    

Bùi Nguyễn Linh

Anh

TDOA

0507

 

 

 

 

 

 

5.5

9VDT

7.                    

Đào Nhật Hoàng

Anh

TDOA

0911

 

 

 

 

7.3

9NDT

 

 

8.                    

Hồ Trần Huệ

Anh

HD

0924

 

 

 

 

5.8

9NDT

 

 

9.                    

Lê Hải

Anh

T

0509

2.5

9LDT

1.8

 

3.9

 

 

 

10.                 

Nguyễn Khoa Diệu

Anh

TD

0513

 

 

 

 

3.4

 

 

 

11.                 

Nguyễn Nhật

Anh

TDOA

0515

 

 

2.3

 

3.8

 

 

 

12.                 

Nguyễn Phan Quỳnh

Anh

TDOA

0516

 

 

 

 

5.6

9NDT

 

 

13.                 

Phạm Hoàng Trang

Anh

TDOA

0517

4.0

9LDT

 

 

 

 

 

 

14.                 

Trần Thị Phương

Anh

TDOA

0521

 

 

 

 

3.6

 

 

 

15.                 

Vơ Trần Lan

Anh

TS

0868

 

 

2.5

 

 

 

 

 

16.                 

Hoàng Thị Hải

Băng

TDOA

0572

4.8

9LDT

 

 

 

 

 

 

17.                 

Dương Khôn

Bảo

TC

0529

 

 

7.8

9HDT

1.6

 

 

 

18.                 

Hồ Phan Gia

Bảo

TP

0885

0.5

 

3.5

9HDT

 

 

 

 

19.                 

Phạm Gia

Bảo

TDOA

0534

 

 

1.5

 

 

 

 

 

20.                 

Phan Trần Đ́nh

Bảo

TD

0533

 

 

1.8

 

2.6

 

 

 

21.                 

Trịnh Gia

Bảo

TC

0537

 

 

1.5

 

 

 

 

 

22.           

Vũ Hữu

B́nh

LCT

0539

0.5

 

4

9HDT

 

 

 

 

23.           

Đào Phan Mạnh

Cầm

LS

0540

1.8

9LDT

1.8

 

 

 

 

 

24.           

Hà Đông

Chấn

TS

0864

 

 

 

 

4.8

9NDT

 

 

25.           

Hứa Bảo

Châu

TC

0886

 

 

 

 

6.9

9NDT

 

 

26.                 

Huỳnh Thái Bảo

Châu

T9

0542

 

 

 

 

3.3

 

 

 

27.                 

Nguyễn Vũ Bảo

Châu

T

0543

0.3

 

0.8

 

2.3

 

3.8

9VDT

28.                 

Vơ Ngọc Trân

Châu

T

0544

 

 

2.8

 

 

 

 

 

29.                 

Nguyễn Trúc Thiên

TS

0546

 

 

 

 

1.8

 

 

 

30.                 

Hoàng Kim

Cương

HCT

0547

 

 

 

 

3.6

 

 

 

31.                 

Giang Trạch

Dân

TS

0551

 

 

 

 

1.3

 

 

 

35.                 

Phạm Khắc Công

Danh

TDOA

0549

 

 

0.3

 

 

 

 

 

40.                 

Nguyễn Đàm Thanh

Dung

TDOA

0912

 

 

 

 

 

 

4.5

9VDT

41.                 

Trần Phan Anh

Dũng

TC

0564

1

 

1.5

 

3.9

 

 

 

42.                 

Trần Thái

Dương

TC

0566

1.3

 

 

 

 

 

 

 

43.                 

Đỗ Thế

Duy

TP

0859

1.3

 

1.5

 

3.2

 

 

 

44.                 

Hoàng Hữu

Duy

TD

0556

 

 

 

 

2.2

 

 

 

45.                 

Nguyễn Bảo

Duy

TC

0888

 

 

 

 

3.1

 

 

 

46.                 

Nguyễn Đức

Duy

TC

0557

 

 

3.3

9HDT

 

 

 

 

47.                 

Nguyễn Hoàng

Duy

TD

0558

 

 

 

 

2.2

 

 

 

48.                 

Nguyễn Nhật Anh

Duy

TS

0559

0.0

 

0.3

 

 

 

 

 

49.                 

Nguyễn Thế

Duy

TDOA

0860

 

 

 

 

5.1

9NDT

 

 

50.                 

Nguyễn Thế

Duy

TDOA

0560

4.8

9LDT

 

 

 

 

 

 

51.                 

Phạm Đức

Duy

TC

0562

4.3

9LDT

 

 

 

 

 

 

52.                 

Phan Bảo

Duy

T

0561

0.3

 

 

 

 

 

 

 

32.                 

Nguyễn Sĩ

Đan

TDOA

0567

 

 

7.5

9HDT

 

 

 

 

36.                 

Lê Trọng

Đạt

TDOA

0870

 

 

 

 

5.3

9NDT

 

 

37.                 

Phạm Đỗ Thành

Đạt

TS

0570

0.5

 

1.5

 

 

 

 

 

38.                 

Trần Hưng Tuấn

Đạt

TDOA

0571

1.8

9LDT

4.5

9HDT

 

 

 

 

33.                 

Lê Quang

Đăng

LS

0573

 

 

2

 

 

 

 

 

34.                 

Nguyễn Khiết

Đăng

TS

0940

 

 

 

 

4.2

 

 

 

39.                 

Đoàn Nguyên

Đức

TD

0576

 

 

1.8

 

 

 

 

 

53.                 

Đoàn Hương

Giang

TC

0578

1

 

1.3

 

 

 

 

 

54.                 

Lê Thị Minh

Giang

T

0913

 

 

 

 

4.8

9NDT

 

 

55.                 

Nguyễn Ngọc Lương

Giang

T

0579

 

 

 

 

6.3

9NDT

 

 

56.                 

Ngô Ngân

TDOA

0907

 

 

 

 

5.1

9NDT

 

 

57.                 

Nguyễn Ngọc Khánh

TDOA

0580

0.8

 

 

 

 

 

 

 

58.                 

Nguyễn Trương Hồng

T

0581

 

 

 

 

3.2

 

 

 

59.                 

Trần Ngọc Khánh

TDOA

0582

 

 

 

 

3.3

 

2.8

 

60.                 

Bùi Quang Nam

Hải

TC

0583

 

 

4

9HDT

 

 

 

 

61.                 

La Hoàng Thiên

Hải

TD

0584

3.8

9LDT

5

9HDT

4.3

 

 

 

62.                 

Nguyễn Khắc Hồng

Hải

TDOA

0871

5.8

9LDT

 

 

 

 

 

 

63.                 

Đỗ Gia

Hân

T

0585

 

 

0.8

 

 

 

 

 

64.                 

Huỳnh Đỗ Bảo

Hân

TS

0586

 

 

1

 

 

 

 

 

65.                 

Nguyễn Mai

Hân

V

0587

 

 

3.8

9HDT

 

 

 

 

66.                 

Đỗ Thanh

Hiền

T

0595

 

 

 

 

 

 

4.5

9VDT

67.                 

Dương Trung

Hiếu

TP

0589

 

 

 

 

3.5

 

 

 

68.                 

Hùng Ngọc Trung

Hiếu

TP

0590

 

 

1.3

 

 

 

 

 

69.                 

Mai Khắc

Hiếu

TC

0591

1

 

2.5

 

 

 

 

 

70.                 

Trương Công Gia

Hiếu

TP

0594

4.0

9LDT

 

 

 

 

 

 

71.                 

Nguyễn Ngọc Minh

Hoàng

TDOA

0926

 

 

2.8

 

3.2

 

 

 

72.                 

Nguyễn Việt

Hoàng

TS

0599

 

 

 

 

2.4

 

 

 

73.                 

Trương Công Huy

Hoàng

TC

0600

 

 

7.8

9HDT

 

 

 

 

74.           

Ngô Bội

Huệ

TS0

0927

1.8

9LDT

1.8

 

 

 

 

 

75.           

Đỗ Hoàng Duy

Hưng

T

0619

4.5

9LDT

1.5

 

 

 

 

 

76.           

Nguyễn Khánh

Hưng

T

0620

1.5

9LDT

1.8

 

 

 

 

 

77.           

Nguyễn Phước

Hưng

TDOA

0622

 

 

3.8

9HDT

 

 

 

 

78.                 

Vơ Chấn

Hưng

TDOA

0625

 

 

 

 

2.6

 

 

 

79.                 

Đinh Nguyên

Hương

T

0626

 

 

 

 

4.6

9NDT

 

 

80.                 

Giang Thúy

Hương

T

0627

 

 

0.3

 

2

 

2.3

 

81.                 

Phạm Nguyễn Thiên

Hương

T

0628

 

 

 

 

3.3

 

 

 

82.                 

Diệp Quang

Huy

TDOA

0602

 

 

 

 

7.6

9NDT

 

 

83.                 

Đinh Bảo

Huy

TDOA

0873

 

 

4.3

9HDT

 

 

 

 

84.           

Đinh Hồ Gia

Huy

TC

0603

 

 

 

 

7.2

9NDT

 

 

85.           

Đoàn Gia

Huy

T

0604

 

 

6.5

9HDT

 

 

 

 

86.           

Lê Nguyễn Bảo

Huy

TDOA

0607

 

 

 

 

7.2

9NDT

 

 

87.           

Nguyễn Nhất

Huy

TD

0608

 

 

4

9HDT

 

 

 

 

88.           

Trần Cẩm

Huy

TC

0609

 

 

3.3

9HDT

3

 

 

 

89.           

Trần Gia

Huy

TDOA

0610

 

 

 

 

4.8

9NDT

 

 

90.                 

Vơ Đức

Huy

T

0612

 

 

 

 

3.3

 

 

 

91.                 

Hà Thu

Huyền

LCT

0613

 

 

8

9HDT

 

 

 

 

92.                 

Lê Kim Minh

Huyền

LS

0614

 

 

 

 

 

 

5.3

9VDT

93.                 

Nguyễn Minh

Hy

T

0629

 

 

 

 

3.5

 

 

 

94.                 

Diệp

Khả

TC

0202

 

 

10

9HDT

 

 

 

 

95.                 

Vơ Hoàng

Khải

T

0639

 

 

1.8

 

 

 

 

 

96.                 

Cao Nguyên

Khang

TS

0630

2.8

9LDT

 

 

4.7

9NDT

 

 

97.                 

Ngô Thế

Khang

TDOA

0102

 

 

5.5

9HDT

 

 

 

 

98.                 

Trần Lê Nguyên

Khang

TC

0634

3.5

9LDT

 

 

3.6

 

 

 

99.                 

La Phạm Bảo

Khánh

TP

0635

 

 

 

 

 

 

2

 

100.             

Nguyễn An

Khánh

TD

0636

 

 

 

 

4.3

 

 

 

101.             

Trần Kim

Khánh

TC

0637

 

 

 

 

 

 

5

9VDT

102.             

Phạm Ngọc Gia

Khiêm

TDOA

0640

 

 

4.5

9HDT

 

 

 

 

103.             

Bùi Nguyễn Đăng

Khoa

TP

0641

1.3

 

 

 

 

 

 

 

104.             

Nguyễn Lê Đăng

Khoa

T

0645

0.5

 

1.3

 

2.3

 

3.5

9VDT

105.             

Trần Công Anh

Khoa

T

0648

1

 

 

 

 

 

 

 

106.             

Bùi Phan Anh

Khôi

TDOA

0649

 

 

1.8

 

 

 

 

 

107.             

Đào Minh

Khôi

T

0650

4.5

9LDT

 

 

 

 

 

 

108.             

Lê Minh

Khôi

TDOA

0651

 

 

 

 

4.2

 

 

 

109.             

Lê Văn

Khôi

TS

0652

 

 

1.8

 

3.6

 

 

 

110.             

Ngô Bảo Thiên

Khôi

TS

0653

1.5

9LDT

 

 

4

 

 

 

111.             

Nguyễn Hữu Minh

Khôi

TC

0654

0.5

 

2.5

 

5.5

9NDT

 

 

112.             

Nguyễn Lê Anh

Khôi

LD

0655

 

 

 

 

3.7

 

 

 

113.             

Nguyễn Minh

Khôi

TD

0656

 

 

0.8

 

 

 

 

 

114.             

Phạm Lê Minh

Khôi

TD

0660

 

 

 

 

3.1

 

 

 

115.             

Trương Minh

Khôi

TDOA

0662

 

 

6

9HDT

 

 

 

 

116.             

Trần Đoàn Minh

Khuê

TS

0914

 

 

 

 

6.4

9NDT

 

 

117.             

Nguyễn Đăng

Khương

TC

0664

 

 

 

 

6.2

9NDT

 

 

118.             

Nguyễn Trung

Kiên

TDOA

0665

 

 

 

 

2.4

 

 

 

119.             

Bùi Anh

Kiệt

TDOA

0667

 

 

7.5

9HDT

 

 

 

 

120.             

Nguyễn Anh

Kiệt

T

0668

 

 

1

 

 

 

 

 

121.             

Hồ Nguyễn Hoàng

Kim

TS

0928

 

 

2.3

 

 

 

 

 

122.             

Lê Châu Thiên

Kim

L

0915

 

 

 

 

1.9

 

 

 

123.             

Trần Quang

Lập

TC

0671

 

 

1.5

 

 

 

 

 

124.             

Lê Khánh

Linh

T

0672

 

 

 

 

1.2

 

 

 

125.             

Mai Nguyễn Trúc

Linh

T

0908

0.3

 

1.5

 

 

 

 

 

126.             

Nguyễn Khánh

Linh

TC

0674

3.3

9LDT

 

 

 

 

 

 

127.             

Tống Thùy

Linh

TS

0678

0.3

 

0.0

 

2.7

 

 

 

128.             

Trần Ngọc

Linh

TC

0679

 

 

 

 

3.9

 

5

9VDT

129.             

Trần Ngọc

Linh

T

0680

 

 

0.3

 

 

 

 

 

130.             

Trần Vương Khánh

Linh

TDOA

0682

4.3

9LDT

6.5

9HDT

 

 

 

 

131.             

Phạm Như

Loan

TS

0683

 

 

0.8

 

 

 

 

 

132.             

Huỳnh Quang

Long

TS

0684

 

 

 

 

2.4

 

 

 

133.             

Nguyễn Duy

Long

TDOA

0890

 

 

 

 

3.4

 

 

 

134.             

Nguyễn Minh

Long

TDOA

0685

 

 

 

 

6

9NDT

 

 

135.             

Nguyễn Trường Bảo

Long

T

0929

 

 

0.5

 

3.2

 

0.3

 

136.             

Trần Thành Hoàng

Long

TDOA

0930

 

 

0.5

 

 

 

 

 

137.             

Nguyễn Ngọc Trúc

Ly

T

0688

 

 

 

 

3.7

 

 

 

138.             

Lê Đỗ Xuân

Mai

TP

0916

 

 

 

 

3.3

 

 

 

139.             

Hoàng Quang

Minh

T

0931

 

 

0.5

 

 

 

 

 

140.             

Huỳnh Nguyễn Hiểu

Minh

TDOA

0932

 

 

3.3

9HDT

 

 

 

 

141.             

Lư Đinh Ngọc

Minh

TS

0691

 

 

2

 

 

 

 

 

142.             

Nguyễn Mai Nhật

Minh

TDOA

0100

 

 

0.3

 

2.9

 

 

 

143.             

Nguyễn Ngọc

Minh

TC

0693

 

 

6.3

9HDT

 

 

 

 

144.             

Nguyễn Tâm

Minh

TC

0694

 

 

 

 

3

 

4.3

9VDT

145.             

Phạm Ngọc Nhất

Minh

T

0696

 

 

1.8

 

 

 

 

 

146.             

Phạm Quang

Minh

TDOA

0877

 

 

 

 

8.1

9NDT

 

 

147.             

Phùng Sở

Minh

TDOA

0697

 

 

2.8

 

 

 

 

 

148.             

Tăng Nhật

Minh

TD

0698

 

 

2

 

 

 

 

 

149.             

Trần Thị B́nh

Minh

T

0699

 

 

1

 

2

 

 

 

150.             

Vương Đức

Minh

TDOA

0700

0.5

 

2.8

 

3

 

2

 

151.             

Nguyễn Nhật

Minh B

T

0917

 

 

 

 

4.2

 

 

 

152.             

Nguyễn Ngọc Trà

My

TP

0702

 

 

 

 

4

 

 

 

153.             

Trần Uyển

My

TC

0703

 

 

 

 

3.8

 

 

 

154.             

Đặng Vũ Tuyết

Ngân

T

0705

 

 

5.5

9HDT

4.3

 

 

 

155.             

Đỗ Dương Thị Thanh

Ngân

TD

0706

 

 

 

 

2.3

 

 

 

156.             

Lê Trần Hoàng

Ngân

TC

0707

 

 

 

 

 

 

5.8

9VDT

157.             

Nguyễn Khánh

Ngân

T

0708

 

 

8

9HDT

5

9NDT

 

 

158.             

Nguyễn Ngọc Kim

Ngân

TS

0709

 

 

 

 

5

9NDT

 

 

159.             

Nguyễn Thị Yến

Ngân

L

0918

 

 

 

 

 

 

5

9VDT

160.             

Tạ Nguyễn Song

Ngân

TS

0711

 

 

6.8

9HDT

5.1

9NDT

 

 

161.             

Lê Trần Phương

Nghi

LCTS

0891

0.0

 

1

 

 

 

 

 

162.             

Lư Tiểu

Nghi

TDOA

0713

 

 

 

 

3

 

 

 

163.             

Nguyễn Đông

Nghi

TD

0714

1

 

1.8

 

 

 

3.8

9VDT

164.             

Nguyễn Lộc Đoan

Nghi

TS

0715

 

 

5.8

9HDT

 

 

 

 

165.             

Nguyễn Ngọc Phương

Nghi

TDOA

0716

 

 

6.3

9HDT