Tổng hợp danh sách học sinh thi chọn đội tuyển Toán, Anh, Văn _khối 8 (năm học 2019_2020)

ĐIỀM XÉT TUYỀN:

                               TOÁN : Điểm đạt vào 8TDT1: ≥ 5.75/10; Điểm đạt vào 8TDT2: ≥ 3.75/10

                               ANH: 4,8/10 ­ 

                               VĂN: 3,0/10 ­

TT

HO

TEN

SBD1

SBD2

___ĐT1___

TT_TOAN

ĐT4

TT_ANH

ĐT5

TT_VAN

       1.             

Đặng Thúy

An

TC1 T

0704

7

8TDT1

 

 

 

 

       2.             

Nguyễn Trần Quốc

An

TC1 T

0501

2.25

 

 

 

 

 

       3.             

Nguyễn Thiên

Ân

 

0515

 

 

5.20

8NDT

 

 

       4.             

Cao Tuệ

Anh

TC1 T

0502

2.5

 

 

 

 

 

       5.             

Châu Ngọc Phương

Anh

TDOA

0503

5.25

8TDT2

 

 

 

 

       6.             

Đặng Đ́nh Việt

Anh

TDC T

0504

1.25

 

 

 

 

 

       7.             

Đoàn Hữu Hải

Anh

T1  T

0505

1.75

 

 

 

 

 

       8.             

Hà Minh

Anh

TC1 T

0506

6

8TDT1

 

 

 

 

       9.             

Hà Minh

Anh

L4  L

0507

4

8TDT2

6.50

8NDT

2.25

 

    10.             

Hoàng Phương

Anh

T1  T

0508

1.25

 

3.50

 

 

 

    11.             

Lê Châu

Anh

TSC2T

0695

2

 

 

 

 

 

    12.             

Lê Nguyễn Vân

Anh

 

0510

 

 

5.60

8NDT

 

 

    13.             

Ngô Tuấn

Anh

TC  T

0511

7.75

8TDT1

7.20

8NDT

5.00

8VDT

    14.             

Nguyễn Hoàng Phương

Anh

TC  T

0512

2.5

 

 

 

 

 

    15.             

Nguyễn Trực

Anh

TDC T

0513

1

 

 

 

 

 

    16.             

Trần Đỗ Minh

Anh

T1  T

0514

5.25

8TDT2

 

 

 

 

    17.             

Huỳnh Minh Gia

Bảo

TDC T

0516

3.25

 

 

 

 

 

    18.             

Phan Thị Thanh

B́nh

 

0517

 

 

6.80

8NDT

5.00

8VDT

    19.             

Tạ Thanh

B́nh

TD1 T

0518

7.75

8TDT1

 

 

 

 

    20.             

Đinh Ngọc My

Ca

 

0519

 

 

6.90

8NDT

 

 

    21.             

Đỗ Hoàng

Châu

TP1 T 

0520

3

 

 

 

3.00

8VDT

    22.             

Đỗ Thị Minh

Châu

TDC T

0521

0.5

 

4.30

 

 

 

    23.             

Huỳnh Nguyễn Bảo

Châu

 

0522

 

 

5.50

8NDT

 

 

    24.             

Trịnh Hoàng Minh

Châu

TDC T 

0523

0

 

3.50

 

3.00

8VDT

    25.             

Vơ Minh

Chiến

TC  T

0696

3.25

 

 

 

 

 

    26.             

Bùi Việt

Cường

TDOA

0524

0.75

 

 

 

 

 

    27.             

Đặng Thái Đại

Đại

TDC T 

0535

3.5

 

4.00

 

 

 

    28.             

Trần Lê Thụy

Đan

 

0686

 

 

 

 

4.00

8VDT

    29.             

Lê Nguyễn Hải

Đăng

TDOA

0708

4.5

8TDT2

 

 

 

 

    30.             

Nguyễn Trọng

Danh

TC1 T

0525

2.25

 

 

 

 

 

    31.             

Nguyễn Tấn

Đạt

 

0536

 

 

3.70

 

 

 

    32.             

Vương Vĩ

Đạt

TSC1T

0537

4

 8TDT2

 

 

 

 

    33.             

Phan Nguyễn Thục

Đoan

TC 

0538

6.75

 8TDT1

 

 

7.00

8VDT

    34.             

Nguyễn Hồng

Doanh

 

0526

 

 

3.30

 

 

 

    35.             

Đỗ Minh

Đức

TSC1T

0539

2.25

 

 

 

 

 

    36.             

Lê Minh

Đức

TDOA

0540

4.75

8TDT2

 

 

 

 

    37.             

Trương Vũ Minh

Đức

TDOA

0541

6.5

8TDT1

 

 

 

 

    38.             

Trần Ngọc

Dung

TC  T

0527

5.25

8TDT2

 

 

 

 

    39.             

Bùi Trí

Dũng

TC1 T

0531

3.25

 

 

 

 

 

    40.             

Dương Nam

Dũng

TC 

0532

6.25

8TDT1

4.30

 

 

 

    41.             

Lê Thùy

Dương

 

0533

 

 

3.20

 

2.00

 

    42.             

Nguyễn Ngọc Thùy

Dương

TD3 T

0534

0.75

 

 

 

 

 

    43.             

Huỳnh Nguyễn

Duy

TC1 T

0714

1.5

 

 

 

 

 

    44.             

Lê Minh

Duy

TD1 T

0716

5.5

8TDT2

 

 

 

 

    45.             

Nguyễn

Duy

TC  T

0528

5.75

8TDT1

 

 

 

 

    46.             

Nguyễn Khả

Duy

 

0529

 

 

3.80

 

 

 

    47.             

Đào Khánh

T3  T

0542

0

 

 

 

 

 

    48.             

Trần Hồng

Hải

TDOA

0544

8

8TDT1

 

 

 

 

    49.             

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Hân

T2  T

0705

1.75

 

 

 

 

 

    50.             

Huỳnh Gia

Hào

TC  T

0697

5.5

8TDT2

 

 

 

 

    51.             

Lâm Hữu

Hào

TDOA 

0543

6

8TDT1

6.70

8NDT

 

 

    52.             

Nguyễn Khánh

Hậu

TC  T

0545

1.75

 

 

 

 

 

    53.             

Đinh Quang

Hiển

TDOA

0548

8.75

8TDT1

 

 

 

 

    54.             

Lê Nguyễn Minh

Hiển

TC  T

0549

4.25

8TDT2

 

 

 

 

    55.             

Nguyễn Minh

Hiếu

T1  T

0546

3.25

 

 

 

 

 

    56.             

Phan Chí

Hiếu

TC1 T

0547

4.75

8TDT2

 

 

 

 

    57.             

Vũ Thị Phương

Hoa

TC 

0550

4.75

8TDT2

 

 

5.00

8VDT

    58.             

Nguyễn Dương Nhật

Hoàng

TS2 T

0551

2.25

 

4.50

 

 

 

    59.             

Ngô Mỹ

Huệ

 

0553

 

 

3.80

 

 

 

    60.             

Lư Tường

Hưng

T4 

0561

1

 

6.50

8NDT

 

 

    61.             

Nguyễn Đức

Hưng

TD1 T

0687

4.5

8TDT2

 

 

 

 

    62.             

Phạm Hữu Phú

Hưng

TC  T

0562

4.5

8TDT2

 

 

 

 

    63.             

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hương

TC  T

0563

5.5

8TDT2

 

 

 

 

    64.             

Nguyễn Hữu Gia

Huy

TSC1T

0706

1.75

 

 

 

 

 

    65.             

Nguyễn Quang

Huy

 

0554

 

 

4.60

 

 

 

    66.             

Phạm Gia

Huy

TSC1T

0556

2.5

 

 

 

 

 

    67.             

Phạm Lê Quốc

Huy

TC  T

0557

4.75

8TDT2

 

 

 

 

    68.             

Phan Nguyễn Nhật

Huy

 

0555

 

 

4.80

8NDT

 

 

    69.             

Trần Đặng Gia

Huy

 

0558

 

 

6.50

8NDT

 

 

    70.             

Bùi Minh

Huyền

 

0559

 

 

3.70

 

4.25

8VDT

    71.             

Nguyễn Khánh

Huyền

 

0560

 

 

5.70

8NDT

 

 

    72.             

Đinh Tấn Nguyên

Khang

TC 

0564

7.75

8TDT1

5.70

8NDT

 

 

    73.             

Lục Duy

Khang

TS4 T

0709

2

 

 

 

 

 

    74.             

Nguyễn Đặng Hoàng

Khang

TC1 T

0565

4.5

8TDT2

 

 

 

 

    75.             

Nguyễn Phú

Khang

TC 

0566

3.5

 

5.50

8NDT

 

 

    76.             

Trần Trung

Khang

TC  T

0567

7.25

8TDT1

 

 

 

 

    77.             

Trần Thụy Minh

Khanh

TDOA

0710

2.5

 

 

 

 

 

    78.             

Nguyễn Phương

Khánh

T3 

0568

0.5

 

2.40

 

2.00

 

    79.             

Phan Nguyễn Ngọc

Khánh

 

0569

 

 

4.00

 

 

 

    80.             

Trần Đăng

Khánh

TDOA

0570

0.25

 

 

 

 

 

    81.             

Đinh Nguyễn Anh

Khoa

TC1 T

0571

2

 

 

 

 

 

    82.             

Đỗ Đức Minh

Khoa

 

0572

 

 

3.30

 

 

 

    83.             

Hồ Việt Anh

Khoa

TDC T 

0573

3.25

 

4.40

 

 

 

    84.             

Huỳnh Hữu Anh

Khoa

TC  T

0574

6.5

8TDT1

 

 

 

 

    85.             

Lê Anh

Khoa

T1  T

0575

4

8TDT2

 

 

 

 

    86.             

Nguyễn Kim Đăng

Khoa

TDOA

0576

0

 

 

 

 

 

    87.             

Phạm Huy

Khoa

TDC T

0577

0

 

 

 

 

 

    88.             

Tôn Thất Việt

Khoa

TC  T

0578

4.5

8TDT2

 

 

 

 

    89.             

Đinh Lê

Khôi

 

0579

 

 

2.90

 

 

 

    90.             

Huỳnh Minh

Khôi

T2  T

0688

0.75

 

 

 

 

 

    91.             

Lê Đăng

Khôi

TC  T

0698

5.25

8TDT2

 

 

 

 

    92.             

Lê Minh

Khôi

 

0580

 

 

5.80

8NDT

 

 

    93.             

Nguyễn Anh

Khôi

TD1 T 

0581

4

8TDT2

3.40

 

 

 

    94.             

Nguyễn Đăng

Khôi

 

0582

 

 

3.40

 

 

 

    95.             

Trần Đ́nh Anh

Khôi

TC  T

0689

4.25

8TDT2

 

 

 

 

    96.             

Trần Nguyễn Anh

Khôi

TDOA

0583

6

8TDT1

 

 

 

 

    97.             

Vơ Hoàng

Khôi

TD4 T

0690

1.5

 

 

 

 

 

    98.             

Lâm Cao

Kiệt

TSC2T

0101

3

 

 

 

 

 

    99.             

Lê Thành

Kim

TSC1T

0584

3.75

8TDT2

 

 

 

 

100.             

Nguyễn Phương

Kim

T2 

0585

1.75

 

3.10

 

3.00

8VDT

101.             

Nguyễn Trần Phương

Lam

 

0586

 

 

3.50

 

 

 

102.             

Khiếu Tùng

Lâm

TC1 T

0587

4.5

8TDT2

 

 

 

 

103.             

Đào Nguyễn Khánh

Linh

 

0588

 

 

4.60

 

 

 

104.             

Hoàng Nguyễn Phương

Linh

TC 

0589

2.5

 

5.60

8NDT

6.00

8VDT

105.             

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

TDOA

0590

7.25

8TDT1

 

 

 

 

106.             

Bùi Khánh

Long

TC  T

0591

5.5

8TDT2

 

 

 

 

107.             

Nguyễn Duy

Long

 

0592

 

 

5.90

8NDT

 

 

108.             

Trần Ngọc

Luân

TSC1T

0595

2

 

 

 

 

 

109.             

Cù Thị Xuân

Mai

TDOA

0596

6

8TDT1

 

 

 

 

110.             

Hà Công

Minh

TDOA

0597

3.25

 

 

 

 

 

111.             

Hứa Tuệ

Minh

TC  T

0598

5.75

8TDT1

 

 

 

 

112.             

Nguyễn Lâm Khải

Minh

T2 

0599

0.5

 

4.30

 

 

 

113.             

Phạm Hồng

Minh

 

0600

 

 

3.90

 

 

 

114.             

Quách Tú

Minh

T5  T

0601

2.25

 

 

 

 

 

115.             

Trần Hoàng

Minh

 

0602

 

 

5.10

8NDT

 

 

116.             

Trần Nguyễn Nhật

Minh

TDOA 

0603

4.75

8TDT2

6.10

8NDT

 

 

117.             

Nguyễn Ngọc Giáng

My

 

0604

 

 

 

 

1.50

 

118.             

Nguyễn Đ́nh

Nam

TDOA

0605

0.25

 

 

 

 

 

119.             

Nguyễn Thái Hoài

Nam

LCT1L 

0606

4

8TDT2

2.40

 

 

 

120.             

Lê Thanh

Ngân

T3  T

0699

2.75

 

 

 

 

 

121.             

Nguyễn Phúc Lê

Ngân

TC 

0609

6.25

8TDT1

6.50

8NDT

 

 

122.             

Phạm Ngọc Thanh

Ngân

 

0610

 

 

2.60

 

3.00

8VDT

123.             

Đặng Vũ Tuyết

Nghi

 

0611

 

 

5.60

8NDT

3.50

8VDT

124.             

Nguyễn Đức

Nghĩa

TS01T 

0612

6

8TDT1

 

 

3.00

8VDT

125.             

Đỗ Minh

Ngọc

 

0613

 

 

4.80

8NDT

 

 

126.             

Hoàng Nhật

Nguyên

 

0691

 

 

2.70

 

 

 

127.             

Nguyễn Khánh

Nguyên

 

0692

 

 

3.90

 

 

 

128.             

Nguyễn Tường

Nguyên

 

0614

 

 

2.60

 

 

 

129.             

Phạm Nguyễn Thảo

Nguyên

TS1 T 

0615

3

 

5.50

8NDT

 

 

130.             

Trần Khôi

Nguyên

TDOA 

0616

6.75

8TDT1

4.70

 

 

 

131.             

Trịnh Ngọc Khánh

Nguyên

TDOA

0707

6

8TDT1

 

 

 

 

132.             

Vũ Hoàng Khôi

Nguyên

 

0617

 

 

8.70

8NDT

 

 

133.             

Lê Anh

Nhật

TSC2T

0711

2

 

 

 

 

 

134.             

Lê Ngọc Minh

Nhật

T3  T

0700

3.5

 

 

 

 

 

135.             

Hà Hồng

Nhi

TSC1T 

0619

5.5

8TDT2

3.40

 

 

 

136.             

Nguyễn Trần Bảo

Nhi

 

0620

 

 

5.50

8NDT

 

 

137.             

Trần Hà Uyên

Nhi

 

0621

 

 

3.70

 

 

 

138.             

Trần Khả

Nhi

T1 

0701

1.25

 

 

 

6.50

8VDT

139.             

Trần Uyên

Nhi

 

0622

 

 

3.40

 

 

 

140.             

Lưu Tâm

Như

 

0623

 

 

3.10

 

3.50

8VDT

141.             

Nguyễn Phan Quỳnh

Như

 

0624

 

 

4.80

8NDT

 

 

142.             

Phạm Văn Tấn

Phát

TC1 T

0715

2.25

 

 

 

 

 

143.             

Trần Đức

Phát

TC  T

0702

7.5

8TDT1

 

 

 

 

144.             

Ngô Chí

Phong

 

0625

 

 

 

 

4.50

8VDT

145.             

Đào Thiên

Phú

TDOA

0626

5

8TDT2

 

 

 

 

146.             

Hoàng Hồng

Phúc

TDC T

0627

1.75

 

 

 

 

 

147.             

Phạm Gia

Phúc

TC 

0628

10

8TDT1

5.70

8NDT

 

 

148.             

Trần Hoàng

Phúc

TC 

0629

7.25

8TDT1

5.10

8NDT

 

 

149.             

Vũ Hoàng

Phúc

TC1 T

0630

8.5

8TDT1

 

 

 

 

150.             

Lê Trần Minh

Phương

LS3 L 

0631

8.25

8TDT1

5.40

8NDT

 

 

151.             

Nguyễn Huỳnh Vân

Phương

TDOA 

0632

2.75

 

5.40

8NDT

 

 

152.             

Nguyễn Trần Hà

Phương

TDOA 

0633

5.75

8TDT1

6.30

8NDT

 

 

153.             

Hoàng Anh

Quân

T3  T

0703

3.5

 

 

 

 

 

154.             

Lê Hồng

Quân

TC  T

0634

6.25

8TDT1

 

 

 

 

155.             

Trương Hoàng

Quân

TC 

0635

5.5

8TDT2

6.00

8NDT

 

 

156.             

Lương Gia

Quyên

TS2 T 

0636

0

 

3.90

 

4.00

8VDT

157.             

Phạm Thị Diễm

Quyên

TC  T

0637

7

8TDT1

 

 

 

 

158.             

Đỗ

Quỳnh

TD1 T

0638

0.75

 

 

 

 

 

159.             

Trương Nguyễn Khánh

Quỳnh

TSC2T 

0639

0.25

 

3.00

 

6.00

8VDT

160.             

Nguyễn Hoàng

Sơn

TC  T

0640

5

8TDT2

 

 

 

 

161.             

Kang

Sung

TDOA

0641

6

8TDT1

 

 

 

 

162.             

Nguyễn Đức

Tài

TD1 T

0642

3.75

8TDT2

 

 

 

 

163.             

Trịnh Nhựt

Tân

TSC1T 

0643

4.25

8TDT2

2.00