Kết quả thi chọn đội tuyển TOÁN _khối 8 (năm học 2022_2023)

ĐIỀM XÉT TUYỀN: 8TDT2: 3/10 ®4,75/10 ; 8TDT1: 5/10­

TT

HO

TEN

SBD1

SBD2

DT1

TT

1.                    

Tăng Nguyễn Tiến

An

TDOA

0552

6,50

8TDT1

2.                    

Trần Ḥa

An

TM1

0553

3,75

8TDT2

3.                    

Trịnh Viết

An

TC1

0554

4,75

8TDT2

4.                    

Đoàn Ngọc Tú

Anh

TC1

0555

0,00

 

5.                    

Lê Quốc

Anh

TC1

0556

5,50

8TDT1

6.                    

Nguyễn Hoàng

Anh 

TP1

0501

1,50

 

7.                    

Nguyễn Phúc Bảo

Anh

TC1

0502

2,00

 

8.                    

Phan Tiến

Anh

T2 

0504

3,75

8TDT2

9.                    

Trần Quỳnh

Anh

TC1

0559

2,75

 

10.                 

Nguyễn Dương Gia

Bách

TD1

0505

0,00

 

11.                 

Nguyễn Gia

Bảo

TD1

0560

2,75

 

12.                 

Trương Quốc

Cường

TD2

0506

1,00

 

13.                 

Nguyễn Lê Thành

Danh

TC2

0561

1,00

 

14.                 

Vơ Trần Trí

Dũng

TDOA

0562

1,00

 

15.                 

Phạm Thái Thùy

Dương

TDC

0563

4,75

8TDT2

16.                 

Huỳnh Hữu Anh

Đức

T4 

0508

6,00

8TDT1

17.                 

Lê Chí

Đức

T1 

0564

3,25

8TDT2

18.                 

Phan Nguyễn Gia

Đức

TDC

0565

3,25

8TDT2

19.                 

Nguyễn Khải

TD1

0640

1,00

 

20.                 

Phan Hồ Thanh

TDOA

0638

1,50

 

21.                 

Huỳnh Lê Phương

Hào

TC1

0509

0,00

 

22.                 

Hồ Như

Hảo

TDOA

0567

0,00

 

23.                 

Nguyễn Minh

Hoàng

TDOA

0510

0,50

 

24.                 

Phan Hồ Thanh

Hoàng

TDOA

0639

1,25

 

25.                 

Lâm Đức

Huy

TDC

0512

0,00

 

26.                 

Nguyễn Đ́nh

Huy

TD1

0569

1,75

 

27.                 

Nguyên Hữu Gia

Huy

TC1

0568

2,75

 

28.                 

Tôn Thất Gia

Huy

TDOA

0570

5,25

8TDT1

29.                 

Trần Tấn

Huy

TD1

0571

0,00

 

30.                 

Nguyễn Thanh Tâm

Huyền

TDOA

0572

0,00

 

31.                 

Nguyễn Lâm Toàn

Hưng

TP1

0513

3,00

8TDT2

32.                 

Từ Công

Hưng

TDC

0574

5,25

8TDT1

33.                 

Từ Chấn

Hưng

TC1

0637

4,50

8TDT2

34.                 

Trương Đ́nh Quốc

Hưng

TDC

0573

2,25

 

35.                 

Lê Trung

Kiên

TDOA

0101

0,50

 

36.                 

Nguyễn Khắc Trung

Kiên

TDOA

0584

6,00

8TDT1

37.                 

Hoàng Tuấn

Kiệt

TC1

0585

3,75

8TDT2

38.                 

Nguyễn Phúc Tuấn

Kiệt

TDOA

0521

4,00

8TDT2

39.                 

Nguyễn Trần Anh

Kiệt

TDOA

0100

4,25

8TDT2

40.                 

Lê Vĩnh

Kỳ

TDOA

0586

0,00

 

41.                 

Nguyễn Duy Bảo

Kha

TDOA

0514

3,00

8TDT2

42.                 

Đoàn Minh

Khang

TDOA

0575

4,75

8TDT2

43.                 

Huỳnh Nguyên

Khang

T4 

0576

2,00

 

44.                 

Nguyễn Đức

Khang

T5 

0641

0,00

 

45.                 

Nguyễn Hoàng

Khang

TP1

0577

8,00

8TDT1

46.                 

Nguyễn Ngọc Huy

Khang

TDOA

0515

2,75

 

47.                 

Nguyễn Trọng

Khang

TD1

0579

2,50

 

48.                 

Phạm Xuân Gia

Khang

TDC

0580

2,25

 

49.                 

Quách Dũng

Khang

TDOA

0581

4,50

8TDT2

50.                 

Dương Nhật

Khoa

TDOA

0516

0,00

 

51.                 

Nguyễn Tấn

Khoa

TDC

0582

2,75

 

52.                 

Bùi An

Khôi

TC1

0517

5,00

8TDT1

53.                 

Lê Đức Minh

Khôi

TC1

0518

6,25

8TDT1

54.                 

Nguyễn Minh

Khôi

T  

0519

3,25

8TDT2

55.                 

Văn Nguyễn Đăng

Khôi

TDOA

0520

5,50

8TDT1

56.                 

Vơ Duy

Khôi

TC1

0583

4,00

8TDT2

57.                 

Phạm Bùi Tường

Lam

TDOA

0587

2,25

 

58.                 

Bùi Phúc

Lâm

T3 

0588

3,50

8TDT2

59.                 

Dương Nguyên Phúc

Lâm

LM1

0642

2,50

 

60.                 

Hoàng Sỹ

Lâm

TDOA

0522

2,50

 

61.                 

Nguyễn Thanh

Lâm

TDOA

0643

3,50

8TDT2

62.                 

Nguyễn Đ́nh

Lộc

TC1

0523

5,75

8TDT1

63.                 

Huỳnh Hà Na

Mi

TDC

0589

6,75

8TDT1

64.                 

Đào Nguyễn Nhật

Minh

TC1

0524

5,75

8TDT1

65.                 

Nguyễn Duy

Minh

TDOA

0525

6,00

8TDT1

66.                 

Nguyễn Trần Ngọc

Minh

TC1

0591

1,25

 

67.                 

Phạm Ngọc

Minh

TDOA

0592

7,50

8TDT1

68.                 

Trần Khoa

Minh

TC2

0526

5,75

8TDT1

69.                 

Hà Hải

My

TD1

0593

0,00

 

70.                 

Nguyễn Nhật Hải

My

TDOA

0594

7,50

8TDT1

71.                 

Nguyễn Hoàng Thiên

Nga

TM1

0527

3,50

8TDT2

72.                 

Nguyễn Phương

Nghi

TM1

0595

2,50

 

73.                 

Dương Hồng

Ngọc

TM1

0633

0,00

 

74.                 

Lê Nguyễn Như

Ngọc

T2 

0596

3,00

8TDT2

75.                 

Nguyễn Hoàng Khánh

Ngọc

LM1

0597

7,00

8TDT1

76.                 

Huỳnh Đức

Nguyên

V3 

0598

2,50

 

77.                 

Huỳnh Phúc

Nguyên

V1 

0599

0,00

 

78.                 

Lê Nguyễn Khai

Nguyên

T2 

0600

1,25

 

79.                 

Nguyễn Đăng

Nguyên

L3 

0601

1,00

 

80.                 

Nguyễn

TDOA

0603

1,00

 

81.                 

Lê Phúc

Nhân

TC1

0528

3,00

8TDT2

82.                 

Nguyễn Đức

Nhân

TDOA

0529

0,00

 

83.                 

Ngô Lê Minh

Nhật

TDC

0530

4,75

8TDT2

84.                 

Nguyễn Đức

Nhật

TC2

0604

5,50

8TDT1

85.                 

Trương Hoàng Minh

Nhật

TDOA

0531

4,25

8TDT2

86.                 

Vơ Minh

Nhật

TDOA

0644

1,00

 

87.                 

Nguyễn Hoàng Phương

Nhi

TD1

0645

1,50

 

88.                 

Lê Ngọc Hà

Như

T1 

0605

2,00

 

89.                 

Đàm Thanh

Pháp

TDC

0606

3,50

8TDT2

90.                 

Châu Thiên

Phát

TC1

0607

1,50

 

91.                 

Nguyễn Vơ Thành

Phát

TC1

0532

6,75

8TDT1

92.                 

Phương Vĩnh

Phát

TC1

0608

3,25

8TDT2

93.                 

Nguyễn Gia

Phú

TDC

0609

3,25

8TDT2

94.                 

Nguyễn Gia Thiên

Phú

TDC

0534

7,50

8TDT1

95.                 

Hoàng Diệu

Phúc

TC2

0535

6,00

8TDT1

96.                 

Lê Quang

Phúc

TC2

0610

6,50

8TDT1

97.                 

Nguyễn Hồng

Phúc

TC1

0611

5,25

8TDT1

98.                 

Trần Đông

Phúc

T3 

0536

1,50

 

99.                 

Vơ Hoàng

Phúc

TP1

0537

1,75

 

100.             

Hoàng Phạm Tuấn

Phương

TM1

0538

2,00

 

101.             

Hồ Trúc

Phương

TC2

0612

7,75

8TDT1

102.             

Đỗ Minh

Quân

TC1

0614

3,50

8TDT2

103.             

Nguyễn Trần Minh

Quân

TC2

0615

5,75

8TDT1

104.             

Đoàn Văn

Quyết

TDOA

0616

3,25

8TDT2

105.             

Nguyễn Ngọc Phương

Quỳnh

TC2

0617

0,00

 

106.             

Phùng Yến

Quỳnh

TDOA

0618

2,00

 

107.             

Vũ Nguyễn Khánh

Quỳnh

TTDB

0619

2,75

 

108.             

Đinh Nguyễn Linh

San

TC2

0620

5,25

8TDT1

109.             

Nguyễn Hữu Thiên

Tâm

TP1

0539

3,25

8TDT2

110.             

Văn Trí

Tiến

TDC

0626

5,00

8TDT1

111.             

Hà Minh

Tuấn

TC1

0549

3,00

8TDT2

112.             

Nguyễn Minh

Tuấn

TC1

0550

0,75

 

113.             

Trần Minh

Tuấn

TC2

0646

1,00

 

114.             

Vũ Quốc

Tuấn

TP1

0551

3,25

8TDT2

115.             

Nguyễn Thành

Tuyên

LD2

0630

6,00

8TDT1

116.             

Lê Ngọc Cát

Tường

T5 

0636

0,00

 

117.             

Hà Minh

Thanh

T1 

0621

1,25

 

118.             

Đỗ Kim

Thành

TD1

0540

5,50

8TDT1

119.             

Lê Minh

Thành

T3 

0541

0,00

 

120.             

Phạm Nguyễn Minh

Thiện

TC1

0543

3,75

8TDT2

121.             

Hoàng Lê Quốc

Thịnh

TP1

0622

1,00

 

122.             

Nguyễn Lê Phúc

Thịnh

TP1

0623

0,75

 

123.             

Nguyễn Tôn Hiếu

Thuận

TDOA

0544

5,75

8TDT1

124.             

Trần Trang

Thùy

TM1

0545

2,75

 

125.             

Hà Trần Anh

Thư

TDC

0624

0,25

 

126.             

Vương Hoàng

Thy

NC 

0625

0,00

 

127.             

Châu Nguyên Bảo

Trân

TD1

0546

1,25

 

128.             

Lê Quang Bảo

Trí

TDOA

0634

2,00

 

129.             

Nguyễn Hoàng Anh

Trí

TDOA

0548

4,75

8TDT2

130.             

Trần Quang

Trí

TDOA

0629

6,50

8TDT1

131.             

Nguyễn Ngô Quang

Trường

HM1

0635

2,75

 

132.             

Hồ Ngọc

Vy

TC1

0632

3,25

8TDT2

133.             

Nguyễn Trần Tường

Vy

T3 

0647

0,75