Tổng hợp danh sách học sinh

thi chọn đội tuyển Lý, Hóa, Anh, Văn _khối 9 (năm học 2020_2021)

ĐIỀM XÉT TUYỀN: LÝ: 2.0/10 ­ ; HÓA: 3.0/10 ­ ; ANH: 39/100 ­ ; VĂN: 3,3/10 ­

TT

HO

TEN

SBD1

SBD2

DT2

TT_LY

DT3

TT_HOA

DT4

TT_ANH

DT5

TT_VAN

1.                    

Nguyễn Ngọc Khánh

An

TDOA

0534

 

 

5.5

HDT

 

 

 

 

2.                    

Trương Hùng

Anh

TD 

0555

 

 

1.3

 

 

 

 

 

3.                    

Trần Thụy Thùy

Anh

TD 

0554

6.8

LDT

 

 

 

 

 

 

4.                    

Trần Quỳnh

Anh

TDOA

0811

 

 

8

HDT

 

 

 

 

5.                    

Tăng Hà Duy

Anh

TDOA

0552

 

 

3.5

HDT

 

 

 

 

6.                    

Phạm Gia Tú

Anh

TDOA

0551

 

 

1.5

 

20

 

 

 

7.                    

Nguyễn Trần Hoài

Anh

VD 

0550

 

 

 

 

40

NDT

 

 

8.                    

Nguyễn Quốc

Anh

T  

0549

 

 

 

 

22.5

 

 

 

9.                    

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

TD 

0548

 

 

 

 

29

 

 

 

10.                 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

TDOA

0810

 

 

 

 

15.5

 

 

 

11.                 

Nguyễn Minh

Anh

TP 

0809

0.3

 

 

 

34

 

 

 

12.                 

Ngô Tuấn

Anh

T  

0508

6

LDT

4.5

HDT

48

NDT

 

 

13.                 

Ngô Quỳnh

Anh

TD 

0546

3.3

LDT

 

 

29.5

 

 

 

14.                 

Lê Nguyễn Vân

Anh

TDOA

0544

 

 

 

 

32

 

 

 

15.                 

Lê Hồng

Anh

TDOA

0543

 

 

 

 

34

 

 

 

16.                 

Hoàng Phương

Anh

TDOA

0542

 

 

 

 

30.5

 

 

 

17.                 

Đổng Nguyên

Anh

TD 

0540

 

 

1.3

 

 

 

 

 

18.                 

Châu Ngọc Phương

Anh

TDOA

0537

 

 

 

 

44.5

NDT

 

 

19.                 

Nguyễn Hoàng Phương

Anh   A

T  

0105

 

 

 

 

 

 

4

VDT

20.                 

Lê Quốc

Anh   A

T  

0545

 

 

1

 

 

 

 

 

21.                 

Hà Minh

Anh   A

T  

0541

 

 

 

 

24

 

1.5

 

22.                 

Huỳnh Viết Hoài

Bắc

T  

0813

 

 

 

 

32

 

 

 

23.                 

Trần Minh

Bảo

TDOA

0812

0.3

 

 

 

 

 

 

 

24.                 

Thới Lê Bất

Bảo

T  

0560

 

 

1

 

 

 

 

 

25.                 

Nguyễn Gia

Bảo

TD 

0559

6.5

LDT

 

 

 

 

 

 

26.                 

Đinh Ngọc

Bảo

TDOA

0557

6

LDT

 

 

 

 

 

 

27.                 

Đinh Ngọc My

Ca

L  

0563

 

 

 

 

59.5

NDT

 

 

28.                 

Trịnh Hoàng Minh

Châu

TD 

0570

 

 

 

 

25

 

 

 

29.                 

Nguyễn Lê Khánh

Châu

HD 

0568

 

 

0.5

 

 

 

 

 

30.                 

Nguyễn Bảo

Châu

T  

0566

 

 

6.5

HDT

 

 

 

 

31.                 

Nghiêm Minh

Châu

TDOA

0001

 

 

4

HDT

 

 

 

 

32.                 

Đỗ Thị Minh

Châu

TD 

0565

 

 

 

 

31.5

 

5.3

VDT

33.                 

Đỗ Hoàng

Châu

TP 

0564

 

 

 

 

24

 

6

VDT

34.                 

Phạm Văn

Chiến

T  

0100

 

 

0.0

 

 

 

 

 

35.                 

Phạm Hữu Hoàng

Chương

TP 

0572

 

 

3.75

HDT

 

 

 

 

36.                 

Lê Đức

Cường

T  

0501

4

LDT

 

 

 

 

3.3

VDT

37.                 

Đặng Thái Đại

Đại

TD 

0590

 

 

 

 

21

 

 

 

38.                 

Trần Lê Thụy

Đan

TP 

0589

 

 

 

 

17

 

5.3

VDT

39.                 

Lê Nguyễn Bỉnh Bả

Danh

T  

0573

 

 

 

 

 

 

5.3

VDT

40.                 

Huỳnh Hiển

Đạt

TDOA

0510

 

 

9.5

HDT

27

 

 

 

41.                 

Trần Xuân

Điền

TD 

0815

 

 

0.0

 

 

 

 

 

42.                 

Nguyễn Trọng

Đức

T  

0599

2

LDT

 

 

 

 

 

 

43.                 

Nguyễn Lê Minh

Đức

T  

0513

 

 

0.8

 

18

 

 

 

44.                 

Đoàn Minh

Đức

TDOA

0596

 

 

6

HDT

 

 

 

 

45.                 

Đỗ Minh

Đức

TDOA

0597

6

LDT

6.8

HDT

 

 

 

 

46.                 

Trần Nguyễn Việt

Dũng

TD 

0587

 

 

1.3

 

 

 

 

 

47.                 

Nguyễn Khánh

Dũng

TP 

0586

 

 

0.5

 

 

 

 

 

48.                 

Dương Trùng

Dương

T  

0814

0.3

 

0.3

 

 

 

 

 

49.                 

Phạm Viết

Duy

T  

0583

 

 

0.5

 

 

 

 

 

50.                 

Nguyễn Khả

Duy

TD 

0581

 

 

 

 

22

 

 

 

51.                 

Nguyễn

Duy

T  

0579

5

LDT

 

 

 

 

 

 

52.                 

Huỳnh Ngọc Bảo

Duy

TDOA

0576

 

 

8.3

HDT

 

 

 

 

53.                 

Quách Thanh

Duyên

L  

0509

 

 

5

HDT

13

 

5.3

VDT

54.                 

Trần Hồng

Hải

TDOA

0603

 

 

 

 

50

NDT

 

 

55.                 

Trần Nguyễn Bảo

Hân

T  

0606

 

 

 

 

33.5

 

 

 

56.                 

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Hân

T  

0605

6.5

LDT

 

 

 

 

 

 

57.                 

Phạm Kim

Hạnh

T  

0604

 

 

 

 

27.5

 

 

 

58.                 

Nguyễn Ngọc

Hào

TD 

0602

 

 

 

 

26

 

 

 

59.                 

Tiêu Mỹ

Hiền

TDOA

0816

 

 

 

 

24

 

 

 

60.                 

Lê Nguyễn Minh

Hiển

T  

0611

 

 

 

 

18

 

 

 

61.                 

Phạm Trọng

Hiếu

T  

0609

 

 

 

 

26

 

 

 

62.                 

Lê Lương Trung

Hiếu

T  

0607

 

 

 

 

34.5

 

 

 

63.                 

Nguyễn Nhật

Hoa

T  

0612

 

 

 

 

18

 

 

 

64.                 

Nguyễn Dương Nhật

Hoàng

T  

0613

 

 

 

 

32

 

 

 

65.                 

Võ Cao

Hùng

T  

0818

 

 

 

 

28.5

 

 

 

66.                 

Nguyễn Võ Viết

Hưng

T  

0622

 

 

3.5

HDT

 

 

 

 

67.                 

Nguyễn

Hưng

TDOA

0821

 

 

 

 

44

NDT

3.3

VDT

68.                 

Lý Tường

Hưng

TDOA

0820

 

 

 

 

57.5

NDT

 

 

69.                 

Lê Dương Thiên

Hưng

T  

0819

 

 

 

 

29

 

 

 

70.                 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hương

T  

0624

 

 

4.5

HDT

 

 

 

 

71.                 

Võ Lê Hữu

Huy

TDOA

0618

 

 

4

HDT

 

 

 

 

72.                 

Trần Đặng Gia

Huy

TDOA

0617

 

 

 

 

34

 

 

 

73.                 

Phan Gia

Huy

TD 

0835

0.5

 

 

 

 

 

 

 

74.                 

Nguyễn Quang

Huy

TP 

0515

1.3

 

0.3

 

34.5

 

 

 

75.                 

Nguyễn Lê Quốc

Huy

TDOA

0614

 

 

0.3

 

 

 

 

 

76.                 

Nguyễn Hữu Gia

Huy

T  

0514

3

LDT

1.5

 

16

 

 

 

77.                 

Nguyễn Khánh

Huyền

TD 

0619

 

 

 

 

31

 

 

 

78.                 

Bùi Minh

Huyền

T   

0502

 

 

 

 

22

 

4

VDT

79.                 

Trần Lê Minh

Khang

T  

0631

 

 

 

 

37

 

 

 

80.                 

Phạm Triều

Khang

TDOA

0630

 

 

7.3

HDT

 

 

 

 

81.                 

Nguyễn Đình

Khang

T  

0628

 

 

4.5

HDT

 

 

 

 

82.                 

Lục Duy

Khang

T  

0626

 

 

1

 

 

 

 

 

83.                 

Đinh Tấn Nguyên

Khang

T  

0625

 

 

 

 

38

 

 

 

84.                 

Trần Thụy Minh

Khanh

T  

0633

 

 

1.3

 

 

 

 

 

85.                 

Đan Phạm Lâm

Khanh

TP 

0836

 

 

0.5

 

 

 

 

 

86.                 

Nguyễn Trần Phương

Khánh

T  

0634

 

 

 

 

23

 

 

 

87.                 

Nguyễn Phương

Khánh

T  

0503

1.5

 

1.3

 

17

 

2

 

88.                 

Tôn Thất Việt

Khoa

T  

0638

 

 

 

 

36

 

 

 

89.                 

Hồ Việt Anh

Khoa

TD 

0635

 

 

 

 

28.5

 

 

 

90.                 

Võ Hoàng

Khôi

TD 

0648